רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

בושרה כנג' סירחאן

שלב חינוכי:

יסודי, חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

228445

חינוך מיוחד (לב 2) , מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

בושרה כנג' סירחאן

סמל מוסד:

228445

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מכוונים לפתח בוגר המודע ליכולותיו וכישוריו, בעל חוסן אישי, היכול להתמודד בהצלחה עם קשת רחבה של אתגרים שמזמנים החיים. אנו מאמינים כי דרך העצמת החוסן האישי אנו מאפשרים לתלמידים המתמודדים עם צרכים מיוחדים ,להיות שותפים בחברה ואף להשפיע עליה, למרות ואולי אף בזכות המגבלה . תלמידינו לוקחים חלק פעיל במעורבות חברתית ובתרומה לקהילה ועשייה זו מזמנת ניפוץ של דעות קדומות ומקדמת פתיחות וקבלת השונה בחברה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה חווייתית בסביבה טבעית – למידה חוייתית המתקיימת בסביבות למידה חוץ- כיתתיות ובקהילה עצמה מתוך הבנה שלמידה בסביבה טבעית מבטיחה שילוב מיטבי בחברה.


2

מעורבות ושיתופיות – ביה"ס דוגל במעורבות של הורים, מוסדות חינוך וקהילה ליצירת חברה מכבדת שונות והבדלים בין אישיים.

3

סנגור עצמי ועקרון הבחירה – יישומו של סנגור עצמי בחיי הפרט עם מוגבלות שכלית תורם לאיכות חייו, מגביר אסרטיביות, מוטיבציה, עניין ודימוי עצמי חיובי.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מרחבי למידה חוץ כיתתיים וחוץ בית ספרים מגוונים ולמידה בקהילה
2

מהלך רשותי ארגוני

השתתפות בפרויקטים המשלבים את התלמידים בקהילה לצד חברי הקהילה (גדולים במדים, תנועות נוער)
3

מהלך רשותי קהילתי

תהליכים חינוכיים המשלבים את ייחודיות בית הספר – חוסן אישי, עצמאות ומעורבות – במסגרת התוכניות בבית הספר, ובמכוונות של בעלי התפקיד.
4

מהלך רשות

תוכנית לימודית וחינוכית לחיזוק החוסן האישי בקרב התלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

א. צוות חינוכי בעל חוסן אישי מפותח.
ב. הורים שותפים בהטמעת החוסן האישי, העצמאות והמעורבות של ילדיהם.