שם בית הספר:
רשב"י, קרית גת
פיתוח תרבות שיח ומשוב בין בעלי התפקידים וקהילת בית הספר
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

פיתוח תרבות שיח בית ספרית בין בעלי התפקידים וקהילת בית הספר (ההורים), שמטרתה להטמיע סדירויות מובנות במערכת הארגונית, לצורך קבלת משוב מבעלי העניין ומתן מענה לחדשנות, יצירתיות, פעלתנות והתנסות. הסדירות הארגונית תאפשר משוב מקדם, מכבד והוגן בין באי בית הספר, ותייצר רעיונות מושכים, תוך התנסות לצורך למידה והבנה.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: בניית הכשרה לאימון תרבות השיח בקרב הבוגרים (צוות חינוכי וקהילה), שתתמקד בנושא כיצד נעביר ונקבל משוב.

מהלך 2: קביעת סדירויות בית ספריות למילוי משוב, ולרפלקציה בעקבות המשוב.

  • אחת לחודש נקיים שולחנות עגולים בית ספריים (בשיתוף נציגות מקהילת ההורים), ובהם נדון באירועי בית הספר בחודש החולף – תוך ציון נקודות החוזק ונקודות התורפה.
  • תיבת משוב תונח בסמוך לחדר המנהלת. בעלי התפקידים בבית הספר וההורים יוזמנו למשב פעולות שונות של בית הספר, כבסיס לשיח. התיבה תרוקן ע"י בעל תפקיד בית ספרי אחת לשבוע.
  • "מד שמן" – בניית שאלון שיועבר לבעלי התפקידים ולהורי בית הספר אחת לחודש, וימדוד פעולות שונות של בית הספר. נתוני "מד השמן" יהוו בסיס לשיח, הערכה ובקרה לבית הספר.
  • משוב עמיתים – הקמת קהילות מקצועיות לומדות בבית הספר, שיעסקו בנושא "תרבות השיח" – להכשרת הלבבות לקבלת משוב. הקהילות יתכנסו פעמיים בחודש.

מהלך 3: חשיפת בעלי העניין לסדירויות החדשות בבית הספר.

מהלך 4: הפעלת הסדירויות של המשוב – בקרב צוותים בין מקצועיים בבית הספר וקהילת ההורים.

מהלך 5: רפלקציה בעקבות המשוב אחת לחודש (שיח עמיתים / צוות ניהול).

תעודת זהות
שם בית הספר:
רשב"י, קרית גת
סמל מוסד:
613182
שם המנהל/ת:
מיטל פרץ
חברי צוות פיתוח:
דבורה בלולו, חיים בוכריס, ורד חן מעודי.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: