רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

צפנת בן יחיאל (בנות) הרב תומר מיכאל (בנים)

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

499749

חפץ חיים, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

צפנת בן יחיאל (בנות) הרב תומר מיכאל (בנים)

סמל מוסד:

499749

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מקדם נתינה, הכלה, אהבה והעצמת אישיות הלומדות והלומדים, לא פחות ממתן ידע לימודי. בראש מטרותינו עומד חינוך תורני המחבר בקשר בל ינותק בין עם ישראל, תורת ישראל ורוח ישראל. בית הספר מטפח מצוינות תוך מתן הזדמנות אמיתית לכל תלמידה ותלמיד להצליח ולממש את היכולות הלימודיות והחברתיות בתחומי למידה, חברה אומנות ועוד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיבור למסורת ישראל ולערכי ישראל מתוך אהבה ושמחה.

2

טיפוח תלמידות ותלמידים המעורבים בסביבה ורואים עצמם תורמים ומשמעותיים בה.

3

האמונה שלכל תלמידה ותלמיד "מסע" חינוכי, לימודי, חברתי ואישי – התכנים מונגשים לכל אחת ואחד בהתאמה לכישורים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית פדגוגית טיפולית הנותנת מענה מלא לכיתה בכלל ולתלמידות והתלמידים כפרט.
2

מהלך רשותי ארגוני

שיבוץ התלמידות והתלמידים בפרויקטים רב גילאים המעודדים לעצמאות, יזמות ולקיחת אחריות.
3

מהלך רשותי קהילתי

דגש על תכניות חברתיות עשירו במידע להטמעת תכנים לימודיים וחינוכיים מתוך חוויה: מופעי מוזיקה, דרמחול והפקה עצמי.
4

מהלך רשות

הטמעת תכניות למודעות סביבתית וחשיבה "ירוקה".
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח צוות מקצועי, מתקדם, חדשני, מכיל ויוזם הוראה אפקטיבית ומשמעותית.