חשיבה עיצובית - the next generation

סינכרוני
פירוט על הקורס:
חשיבה עיצובית מייצגת אין ספור דרכים בהם עקרונות מעולם העיצוב חדרו לתחומי ידע, הכשרות ותפיסות של פיתוח מוצרים מסוגים שונים. באמצעות תרגילים יושם דגש על עקרונות התפיסה והיכולת להחליט באופן מושכל על דרכי הפעולה והקשר בין הגדרת בעיה ושימוש בכלים מתאימים.
שם המרצה:
מרצה: ד"ר אדרי' שושי בר אלי
על המרצה:

ד"ר אדרי' שושי בר אלי , מרצה בכירה בבית הספר לעיצוב וחדשנות במכללה למנהל. מומחית בתהליכי פיתוח וחשיבה עיצובית, מחקר ופיתוח פדגוגי בהקשרי עיצוב וסביבה.

מה יוצא לי מזה?

כלים להבנת הקשרים בין תוכן,שיטה ובעיה וכן פיתוח יכולת לבחור באופן מושכל ויצירתי, בין שיטות שונות של חשיבה עיצובית.

קישורים:
פורמט:
שילוב בין למידת מושגים תיאורטיים לבין התנסות בשימוש בכלים פרקטיים
מספר מפגשים של שעה וחצי:
4
זמן ללמידה א-סינכרונית:
שעות אקדמיות:
8