חשיבה רב-כיוונית

סינכרוני
פירוט על הקורס:
מפת חשיבה ככלי לארגון ידע ולתכנון פרוייקטים.
שם המרצה:
רחל יעקובסון
על המרצה:
מה יוצא לי מזה?

חשיפה למפת חשיבה ככלי לניהול ידע או ניהול פרוייקט. הכרות עם פלטפורמה מקוונת לדוגמה והתנסות בזמן המפגש. בין המפגשים, כל משתלמת תתנסה בהכנת מפה לצורך תכנון, מיפוי או אנליזה, עם אופציה חופשית לייעוץ עם רחל.