ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

5

מס' בתי ספר על יסודיים:

2

טירת כרמל

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית״ /אלברט איינשטיין
מטרת החינוך בעירנו, לחנך לערכים של עצמאות והתפתחות אישית לצד ערכי קהילה, חמלה ואהבת הזולת.
אנו מחויבים להוביל את תלמידינו למצוינות לימודית וחברתית, לחנכם על ערכי החריצות, הנתינה ואהבת האדם והארץ.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

עידוד מצוינות לימודית וחברתית

2

חיזוק הקשר ובניית שותפויות עם הקהילה

3

השבחה והתחדשות של מערכת החינוך העירונית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

השבחת איכות ההוראה בבתי הספר, הכלה ושילוב של ילדים שוני צרכים בבתי הספר הרגילים
2

מהלך רשותי ארגוני

חיזוק פורום המנהיגות החינוכית.
יצירת מגוון אפשרויות של תפיסות חינוכיות בעיר הבאות לידי ביטוי בזהות הייחודית של בתיה״ס.
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית שותפות עם הקהילה, חיזוק הקשר בין ההורים ומערכת החינוך, בניית אמון של הקהילה במערכת החינוך ברשות. בחירת הורים על ידי פתיחת אזורי הרישום
4

מהלך רשות

תנופה דמוגרפית וצמיחה של מערכת החינוך, בנייה מרובה מהירה, חיזוק בתי״ס ותיקים, איזון בין ישן לחדש.
5

מהלך רשותי נוסף

הרשות מפעילה תוכניות לעידוד מצוינות המשולבות בכל בתי הספר.
בשביל החינוך – מיזם חינוכי של למידה מבוססת מקום

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי