רשות:
מחוז:

תל אביב

רשות:
שם המנהל/ת:

רגינה אברם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

512590

יגאל אלון,גבעתיים

שם מנהל/ת ביה"ס:

רגינה אברם

סמל מוסד:

512590

מחוז:

תל אביב

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר שואף לטפח בוגרים יצירתיים, בעלי יכולת להתמודד בעולם משתנה. אנו עוסקים כבר היום בהבטחת רלוונטיות קהילת ביה"ס, על-מנת שבוגרינו יוכלו לאתגרי העתיד ויהיו אזרחים ערכיים ומוסריים, התורמים לקהילה בה הם חיים. בבית הספר מרחבי לימוד מגוונים ועשירים בטכנולוגיה ובאמנויות, ושיטות הוראה והערכה חדשניות, שמטרתם להניע את התלמידים למעורבות עמוקה בלמידה ולפתח אצלם חשיבה ביקורתית
ויצירתיות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חדשנות טכנולוגית

2

בחירה

3

שותפות והכלה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בנית תוכנית לימודים מבוססת בחירה בכל השכבות למעט א'
2

מהלך רשותי ארגוני

בנית תוכנית לימודים מטפחת אוריינות טכנולוגית
3

מהלך רשותי קהילתי

הבניית פיילוט לטיפוח לומד עצמאי
4

מהלך רשות

קביעת תחנות להערכת המהלך
5

מהלך רשותי נוסף

שילוב אמנויות בשיעור