happy-group-friends-with-their-hands-together-middle_146671-15292

כרטיס תיירות חינוכית

יובלי הנגב, גבעות בר
שם בית הספר:
יובלי הנגב, גבעות בר
יובלי הנגב, גבעות בר
גן פורח של ילדים, שופע גווני צבע ולכל אחד הכוח לגדול, לפרוח ולתת פרי (יאנוש קורצ'אק)
מסלול תיירות:
חוסן, למידה חברתית רגשית

מה למדתי על עצמי מהביקור ביובלי הנגב? 

זו השאלה שתעלה בכם כשתכירו את השיח הרגשי שבא לידי ביטוי בכל מעגלי הלמידה. בביקורכם ביובלי הנגב תפגשו בילדים המתרוצצים במרחבים פתוחים וירוקים, ילדים שמחים, "מדברים רגש" יוצרים ויוזמים, ותמונה זו תזכיר לכם את דברי יאנוש קורצאק: " גן פורח של ילדים, שופע גווני צבע ולכל אחד הכוח לגדול, לפרוח ולתת פרי".

בפתיחת היום  ילדים ומורים נפגשים לשיחת "בא נשמע מה נשמע",  שהינו שיח רגשי המזמן יצירת קשר בין המורה לתלמיד ובינו לבין חבריו, בו התלמידים משתפים ברגשותיהם ובמחשבותיהם. תוכלו לצפות במעגלי למידה, שזו צורת למידה ייחודית בה כל תלמיד הוא גם מורה ולו תפקיד, ולכולם אחריות משותפת על התהליך ועל תוצר הלמידה. במעגל הילדים מביאים לידי ביטוי את החוזקות שלהם, מעלים רעיונות, מתנסים בפתרון בעיות ומגיעים למסקנות. תראו איך בסיום שיעור התלמידים מקיימים שיח רגשי ובו משתפים אחד את השני בהצלחות, באתגרים ובתחושות בעקבות הלמידה במעגל.

לא פלא שתחושו בשטף ובחוסן הקבוצתי, מאחר שבפתיחת היום ויותר נכון, בפתיחת כל יום, התלמידים והמורים משתפים איך הם מרגישים ומה הם חושבים (ולא, זה לא אותו הדבר), מה הם מאחלים לעצמם (הכוונה ליעד מדיד) וכמובן…מה למדו חדש על עצמם. על כן, גם האורח ישאל את עצמו את השאלה הזו. 

ובכן אתם באים?

כרטיס ביקור
שם בית הספר:
יובלי הנגב, גבעות בר
סמל מוסד:
615526
שלב גיל:
יסודי
יישוב:
גבעות בר
רשות:
מועצה אזורית בני שמעון
מחוז:
דרום
שם המנהל/ת:
מרים אלגרבלי
פרקטיקות ייחודיות

הסיור ימשך, גם בחממה המצמיחה ובגינות הירוקות, היחיד והקבוצה לומדים את הצמחים אבל למעשה, כשהם לומדים על עולם הצומח, הם מכירים את עצמם, ולומדים על התנהגותם, על מה שמניע אותם ועל הצרכים שלהם. הטבע כאן הוא גם מרחב לעבודה, מושא ללמידה וגם זירה להתבוננות אישית וחברתית.

כדי לעבוד על העצמתכם האישית תוזמנו לחדר קשת בענן. מה שעושים בו? תגלו כבר בביקור.

בין אם במקהלה, בשיעורים ה"רגילים" שהם ממש לא רגילים, בשיעורי גיטרה או חלילית, שחמט או בהיערכות ליריד האביב, לכל תלמיד יש תפקיד ולכולם אחריות משותפת על התהליך ועל התוצר. למה השיעורים אינם רגילים? טוב ששאלתם. כי עוסקים בהם בפתרון בעיות וזה מחייב מעורבות, העלאת רעיונות, התנסות והסקת מסקנות. ובנוסף, השיעורים אינם רגילים כי חלקם מועברים על ידי הורים ותלמידים בתחומי העניין שלהם!

תוכלו לקבל טעימה מהופעה מתוצרת מקומית, שהינה תוצר של  שיעורי העצמה ומצוינות המתקיימים בבית הספר. שיעורים כמו מקהלה, מנדולינה, חצוצרה, חלילית ושחמט. תוזמנו למפגש "יובלי שישי" שיועבר על ידי הורים, בתחום עניין שבחרו התלמידים. שיעורים ייחודיים אלו, נותנים ביטוי והעצמה לכישורים ולחוזקות התלמידים.

תראו תלמידים בגילאים שונים ה"פורשים כנפיים" ונותנים דרור לחלומות ולמאווים בחדר קשת בענן שהינו סביבה מיטיבה לשיח ויחסי קרבה בין מורים ותלמידים, להבעת רגשות, להעצמת תחושת צמיחה ומסוגלות, לטיפוח למידה רגשית וחברתית באמצעות משחקים ומגוון אמצעים.