שם בית הספר:
אג'יאל, ג'לג'וליה
הכשרת הצוות במיומנויות הנדרשות להתמודדות עם המציאות המורכבת והמשתנה
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בחוסר הוודאות שמלווה אותנו ביום יום – הלמידה מרחוק, הבידודים המתמשכים, התיאום והסינרגיה הנדרשים בין כלל המעגלים – נדרש הצוות החינוכי לקבל החלטות בסיטואציות מורכבות.

הצוות זקוק להכוונה והכשרה, במרחב שתומך ביכולת בעלי העניין להיות יצירתיים, חדשניים ופרואקטיביים – כך שיוכלו להגיב במהירות לשינויים עמם הם נדרשים להתמודד. הכשרת הצוות במיומנויות הנדרשות להתמודדות עם המציאות המורכבת והמשתנה, התקיימה בשותפות בין חברי הצוות, בין ההנהלה לצוות המוביל ובין כלל באי ביה"ס, בשילוב ה'אני מאמין' של ביה"ס ודרך התחברות רגשית.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: חונכות – לא משאירים אף אחד מאחור – נבנו תהליכי חונכות מקבילים:

חונכות בין מורים מקצועיים מתחומי דעת שונים, להקניית כלים או מיומנויות, ולפיתוח כלים ותכנים משותפים, תוך התנסות והדגמה. (קישור לדוגמאות לתכנים שפותחו בחונכות מן מורים בתחומי דעת שונים במסגרת הכנה למעברים מגן לכיתה א':

חונכות בין תלמידים מאותן קפסולות – תלמידים מצטיינים שחנכו תלמידים מתקשים.

מהלך 2: העצמת מנהיגות ביניים – הפצת שאלון למיפוי צרכים לכלל המורים, ריכוז הצרכים ובניית השתלמות בת 3 מפגשים ממוקדי תוכן, שמעבירה רכזת התקשוב. במקביל, כל צוות מורים מתחום מקצועי מסוים רכש כלים מקצועיים רלוונטיים.

מהלך 3 – למידה צוותית וניוד ידע – "יד ביד ביחד" – הצוות מחולק לפי קהילות תחומי דעת. כל קהילה עשתה מיפוי 'הספק החומר' לכל שכבת גיל בכל מקצוע (ניתן להוסיף כאן את הקישור), ובחרה בהתאם מיזמים שונים ופרויקטים לקידום הלמידה (תכננה מפגשי למידה ופיתחה חומרים שונים). הקהילות השתתפו בכנסים הרלוונטיים לתחומי הדעת, וכל מורה שלמד משהו חדש או כלי מסוים, הציג אותו ושיתף את שאר חברי הצוות.
דוגמה לגיליון הערכה.

נבנה מחוון (ניתן להוסיף כאן את הקישור) הערכה, שבו התלמיד – המורה – ההורה, ממשבים ושותפים בהערכת המיומנויות שנרכשו והועברו ע"י המורה.

בניית משימה עם מחוון

מהלך 4 – השתלמות בית ספרית בתקשוב – "חדר מורים לומד" – השתלמות בית ספרית, שיצרה שפה משותפת בין כלל חברי הצוות, והתמקדה במיומנויות מרכזיות בתקשוב, שנלמדו לעומק ובהרחבה. דוגמא לכלים שנלמדו: גוגל קלאסרום, Google Docs, Google Sheets,Google forms , Zoom, Mentimeter, Wordwall, Padlet, Canva, Animato, Microsoft Teams.

בסיום כל מפגש מילא הצוות משוב (קישור), והיה שותף לגיבוש התובנות.

מהלך 5 – חונכות בין מחנכים – "מחנכים באותו ציר" – בשגרת הקורונה, שני מחנכים של כיתות מקבילות, היו אחראים על כלל השכבה.
שגרה זו קידמה למידת עמיתים וכישורי הניהול, וגם חיזקה את הגיבוש של כלל הצוות. במקביל, נבנו מאגרי תכנים משותפים לשכבה ולמחנכות.

מהלך 6 – תכנון ממוקד יעד שבועי – התמקדות במיומנויות יסוד בתחומי הליבה,  תוך שימוש במשימה מסכמת או משוב.
תכנון ליחידה שבועית וליוזמה משותפת בין מורות שפת אם לשכבה ו'.

דוגמה מתוצרי התלמידים במיזם: "קריאה לשם הנאה"

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
אג'יאל, ג'לג'וליה
סמל מוסד:
418418
שם המנהל/ת:
עודה האלה
חברי צוות פיתוח:
צוות מוביל
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: