רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

עבדאללה מיעארי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

218719

אלסלאם, סכנין

שם מנהל/ת ביה"ס:

עבדאללה מיעארי

סמל מוסד:

218719

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מאמין בהעצמת אישיותו של הלומד, המורה, וההורה ופיתוח כישורי מנהיגותו בהתייחסות לכל נושא ההייטק והקידמה המסמל בתוכו את ההתרחשויות בחברה ויכולת של הלומד להסתגל לכל מה שקורה בחברה עם הכישורים והמיומנויות הנדרשות על מנת שיצליח בהשתלבותו בחברה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות- התאמת הלמידה על פי כישורים, עניין, יכולת וצרכי הלומדים. ניצול התכניות והמשאבים למתן מענה מותאם ללומדים תוך בניית תכנית התערבות אישית לקידום לומדים. בניית מסגרות ותכנים מותאמים לצרכים.

2

שיתופיות- עידוד עבודה בצוות בקרב תלמידים ומורים. זימון עבודות חקר קבוצתיות לצורך חיזוק המיומנויות והערכים החברתיים. עבודת צוות בקרב המורים, בניית שגרות וסדירויות המעודדות למידה בצוות ולמידת עמיתים.

3

אי- פורמאליות- הכנסת תכנים ומסגרות של הלמידה הבלתי פורמאלית ללמידה הפורמאלית ושימוש בה לקידום הישגי לומדים וערכים לחיזוק אישיותו והעצמת הלומד
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הגדרת וחלוקת תפקידים למורים על פי כישוריהם ומקצועיותם. לכל חבר בצוות יש תפקיד. בניית שגרות וסדירויות המעודדות למידה ארגונית המקדמת למידת עמיתים. טיפוח הלמידה רגשית וחברתית ( כמו למשל הקצאת זמן ללמידה רגשית).
2

מהלך רשותי ארגוני

3

מהלך רשותי קהילתי

4

מהלך רשות

5

מהלך רשותי נוסף