שם בית הספר:
יעלים, אילת
הפעלת תהליכי הערכה ומשוב לכלל אוכלוסיית בית הספר
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

במהלך הלמידה מרחוק, בשל הריחוק הפיזי וההשתנות המהירה של המציאות, זיהינו צורך בהפעלת תהליכי הערכה ומשוב – בדרכים שונות ולכלל אוכלוסיות בית הספר: תלמידים, הורים וצוות חינוכי.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

נתמקד בתהליכי משוב, אשר יבדקו זירות שונות: חברתיות, רגשיות, עמדות כלפי בית הספר ועוד.

מהלך 1: יוקם צוות, שיזכה בחירות מורחבת, ושתפקידו יהיה להחליט על הרכיבים שייבדקו במסגרת המשוב, על הכלים בהם ייעשה שימוש ועל ניסוח השאלות שהכי נכון לשאול בעת הזאת. הצוות ייבחר ע"י קול קורא שיפורסם לכלל הצוות.

מהלך 2: הצוות הנבחר יחליט על הזירות אותן הוא רוצה למשב – כגון: משוב למורים בנושא עומס ושחיקה, משוב להורים בנושא אפקטיביות בלמידה מרחוק ועוד. הזירות יבחרו מיד עם הקמת הצוות בטווח של כשבועיים.

מהלך 3: הצוות יוכשר ע"י מרצה מן החוץ, שיעביר סדנה בנושא משוב מיטבי, כחלק מהמיומנויות הנדרשות להתמודדות עם המציאות המשתנה.

מהלך 4: בניית המשובים והפצתם לזירות הנבחרות מקהילת בית הספר, תהליכי הערכה ובקרה – איסוף הנתונים, בחינת הממצאים וניסוח תובנות ופעולות להמשך – יערכו מדי שבוע.

מהלך 5: בית הספר יבקש מגורמי חוץ, שיש להם ממשקים עם בית הספר כגון: הנהגת הורים, מדריכים עירוניים, ראש אגף החינוך, מפקחת ועוד –   לענות על המשוב/ים (בכל ביקור של גורם כזה בבית הספר). הנתונים מהמשובים יאספו, יבחנו הממצאים וינוסחו תובנות ופעולות להמשך.

תעודת זהות
שם בית הספר:
יעלים, אילת
סמל מוסד:
612044
שם המנהל/ת:
לימור קטן
חברי צוות פיתוח:
הלה נדב, לאה בוסקילה, אני יהלומי, למיה גאנם, לינוי דרעי, עמית יצחקי, רוית שטרית, עמית בן סימון, כרמית סובל וירדן טובול.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: