רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירב נורובטי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414235

יצחק שדה, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירב נורובטי

סמל מוסד:

414235

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך יצחק שדה מקדם למידה פעילה ויצרנית, יצירתית, התנסותית וגמישה במרחב ובזמן, בשילוב כלים טכנולוגים תוך שימת דגש על ערכים בחירה, שיתופיות, מעורבות חברתית והערכה מקדמת למידה.
ערכים אלו שזורים בלמידה היברידית מקרוב ומרחוק, הכוללת חקר ופרויקטים מתמשכים.
הבוגר של בית הספר יהיה עצמאי, יוזם מעורב ותורם לחברה ומכוון להצלחה והתפתחות אישית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה גמישה בזמן ובמרחב

2

בחירה מתוך מסוגלות

3

הערכה מקדמת למידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מרחבי למידה חוץ כיתתיים בנושאים אינטגרטיביים הקשורים לתוכנית הלימודים .מהלך שכלל מיפוי תוכניות הלימודים של כל שכבה, מציאת נושא רב תחומי הכולל רעיונות, מיומנויות מתוכניות הלימודים ובניית משימות לימודיות הכוללות למידה פעילה ויצרנית בהלימה לייחודיות. הכנת ניהול מערךמעקב והערכה , ותכנון התייחסות בתעודה.
2

מהלך רשותי ארגוני

הכנת התלמידים בנושא בחירה אישית, איך בוחרים על מוותרים כש בוחרים. הקניית כלים לבחירה במרחבים ובשעורי הכיתה השוטפים.
3

מהלך רשותי קהילתי

עשיית תהליך חקר על נושא אישי מתוך בחירה.
4

מהלך רשות

בניית כלים להערכה בעבודה במרחבים וחלופות בהערכה ללמידה השוטפת
5

מהלך רשותי נוסף

תכנון כתיבת הערכה ללמידה במרחבים החוץ כיתתיים כולל מחוונים.