רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

הרב יעקב גיטלמן

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

384370

ישיבה תיכונית תנ"כית, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

הרב יעקב גיטלמן

סמל מוסד:

384370

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ישיבה תיכונית תנכית זיכרון יעקב חורטת על דגלה חינוך באווירה תורנית משפחתית ושמחה. הישיבה שמה דגש מיוחד על לימוד התנך כיסוד מרכזי בחינוך לדרך חיים. הקשר עם התלמידים במרכז מעייננו – אמון בתלמיד, פנייה אל כוחותיו והעצמת אישיותו. הלימודים מתנהלים מתוך חדוות לימוד, שאיפה למצוינות והרחבת אופקים, כך שבוגר הישיבה יוכל להשתלב, לתרום ולהוביל בקהילה, בחברה ובמדינה בכל האתגרים העומדים לפיתחה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בן תורה – ידע תורני וקיום מצוות באהבה
_____

ערכי – חינוך לעולם ערכי ציוני עם הפנים לקהילה ולחברה

2

לימודי – מצוינות לימודית מתוך סקרנות , אהבת הלימוד ופיתוח לומד עצמאי, מתן יחס אישי והתמסרות על כל תלמיד.

3

חברתי משפחתי- אוירה ביתית חמה ומשפחתית עם פעילות חברתית ענפה ומגבשת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בן תורה – שורת פעולות המחזקות לימוד תורה וקיום מצוות כגון: מבצע ציצית, חידון חנוכה, ו"סיירות קודש" – אלה לימודי קודש הנלמדים מעבר למערכת השעות הבסיסית, לימוד הנעשה מרצון ומבחירה לכל אשר חשקה נפשו בתורה.
2

מהלך רשותי ארגוני

ערכי – פעילויות ערכיות רבות בנושא: ציונות, ארץ ישראל ועם ישראל כגון: סמינריונים לכל שכבה, מורשות קרב, בניות סוכות לנזקקים בשת"פ עם תיכון המושבה בזיכרון יעקב. דגש על דרך ארץ בין אדם לחברו, ליווי הגיל המתבגר ופיתוח הזהות.
3

מהלך רשותי קהילתי

לימודי תנכי: קורסי בחירה בתנך, טיול ישיבתי תנכי בהובלת תלמידי יא, פיתוח אפליקציה בהובלת תלמידים שמטרתה לחבר את התנך לאזורים גיאוגרפים בארץ ישראל, יום שלישי היברידי לצורך חיזוק הלמידה העצמאית והמיומנות הטכנולוגית.
4

מהלך רשות

חברתי: פעילויות גיבוש, ערבי כיתה, טיולים, מסיבות כיתתיות
5

מהלך רשותי נוסף

קהילתי: שבת קהילה – מיזם בית ספרי לגיבוש חברתי של תלמידי הישיבה וחיזוק יחסי רעות ואחווה בחיבור לקהילת זכרון יעקב. מרחבי למידה לקראת החגים בבתי ספר יסודיים