רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

הרב אריאל פריש

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

240218

ישיבתית אורט המתמיד, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

הרב אריאל פריש

סמל מוסד:

240218

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
להצמיח בוגר תורני ערכי, שפועל תורם ונותן לחברה, עם מיצוי של המצוינות האישית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח זהות תורנית ואישית

2

פיתוח מצוינות אישית

3

מעורבות קהילתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית אשכולות לפיתוח מצוינות
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית חינוך חברתי ערכי חוויתי התנסותי
3

מהלך רשותי קהילתי

התאמת סביבות הלמידה ודרכי ההוראה למציאות מתחדשת
4

מהלך רשות

בית הספר מהווה כתובת ובית לקהילה ולבוגרי ביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף

לראות כל תלמיד ולשאול מה ניתן לעשות בשבילו