little-indian-school-boy-jumping-sky-with-tri-color-balloons-celebrating-independence-republic-day-india_54391-2254

כרטיס תיירות חינוכית

ישיבת אמי"ת בלבב שלם, ירוחם
שם בית הספר:
ישיבת אמי"ת בלבב שלם, ירוחם
ישיבת אמי"ת בלבב שלם, ירוחם
ישיבה תיכונית חברתית. פסיפס אנושי מיוחד. בית ספר שהוא בית.
מסלול תיירות:
למידה חברתית ורגשית, קהילה ומעורבות חברתית, חוסן

האם בית הספר יכול להיות כמו בית? האם בית הספר יכול להיות מקום שמתקיים בו שיח נינוח ופתוח כמו בבית? שלפעמים יושבים על כוס קפה ומדברים עם המורים? על הבעיות והקשיים המטרידים אותנו, על החלומות והתוכניות לחיים ועל שאלות שבאמת מעסיקות אותנו.

האם בית ספר יכול להיות מקום, שבו יש לכל ילד מרחב של בחירה חופשית כמו בבית? מקום שאינו מלא בחוקים וכללים? מקום שבו נותנים לרוח האדם לנשוב?

האם ניתן להפוך את בית ספר ממקום היררכי, למקום שיש בו שיח פתוח, שבעזרתו המורים והתלמידים מעצבים יחד את המרחב ואת החלומות? האם ניתן להפוך אותו ממפעל ליצור תוצרים אחידים, לשדה שבו כל אחד מצמיח את העולם המיוחד שלו?

מדוע בית הספר הוא "מוסד" ולא "בית" והאם אפשר גם אחרת? אולי החשש הוא, שאם ניתן לתלמידים מרחב של שיח ובחירה, נמעל בתפקידנו, לאפשר לתלמידים להוציא בגרות טובה? האם זהו אכן התפקיד העיקרי של בית הספר, או שאולי התלמידים זקוקים לנו לדברים משמעותיים יותר? ואולי בכלל צפויה לנו הפתעה וכאשר נצליח להיות עם מה שמטריד ומעסיק, יתרחש הפלא וגם ההצלחה בבגרויות תגדל?

ובכן… את הישיבה שלנו הפכנו ל"בית". אנו נותנים לכל תלמיד תחושה של בטחון. חלק ניכר משעותיהם של המחנכים מוקדש לשיחות אישיות שמטרתן הקשבה לעולמו של התלמיד, כדי שיוכל להשתחרר מהקשיים המלווים את חייו. לעשות סדר, לברר את השאלות המטרידות אותו ולהצליח להפגש עם עולמו המיוחד ומתוך כך לבנות חלומות להמשך חייו. יצרנו קבוצות לפיתוח כישורים חברתיים ובנית חוסן נפשי וקבוצות שעוסקות בשיח על סוגיות שנוגעות בשאלות המטרידות את התלמידים ועוזרות להם לגבש את זהותם.

ומה קרה בתחום הלימודי ובתחום הבגרויות? מוזמנים לבא, לבקר ולשמוע.

 

כרטיס ביקור
שם בית הספר:
ישיבת אמי"ת בלבב שלם, ירוחם
סמל מוסד:
641233
שלב גיל:
על יסודי
יישוב:
ירוחם
רשות:
ירוחם
מחוז:
דרום
שם המנהל/ת:
הרב יאיר יעקובי
פרקטיקות ייחודיות

ישיבה תיכונית אינגרטיבית עם דגש על הקשבה לעולם התלמידים ושיח קרוב ופתוח אתם. קשר אישי, הקשבה לעולמו הפנימי של התלמיד ואמון בו, הם הכלים שבעזרתם אנחנו מחנכים.

דגש מרכזי על פיתוח כישורים חברתיים ועבודה על מתן כלים לחיים. התלמידים נפגשים במרחבי החברה עם אנשים שונים ולומדים לחיות עם אנשים שונים מהם מירוחם ומחוצה לה ויוצרים פסיפס אנושי מיוחד ובוגר. כחלק מהתפיסה החינוכית לבניית הזהות, אנו משתדלים שמקצועות הומניים יהיו מחוברי זהות מקומית ותרבותית. אנו שמים דגש על חיזוק הקשר לירוחם והפריפריה ובעיקר על חיזוק הקשר לעולם התרבותי שממנו מגיע כל תלמיד. כחלק מהרצון להגיע לכל תלמיד וליצור תחושת שוויון בין התלמידים, כולם משולבים באותן הכיתות. אין כיתות מב"ר וכיתות חינוך מיוחד! 

הישיבה מאמינה בהכרחיות שיתוף הפעולה בין צוות הישיבה, התלמידים וההורים, ורואה את הבית ואת הישיבה כמערכות חינוכיות המשלימות זו את זוהלמידה וההווי החברתי בישיבה מהווים גורמים שמשלימים זה את זה ומשולבים זה בזה, זאת באמצעות שיטות ומודלים שונים ובכללם שיחות אישיות ולימוד שמבוסס בחלקו על שיח מעגלי משותף עם התלמידים.

משנתנו החינוכית היא שתפקיד הצוות הוא לאפשר לנער לצמוח לפי אופיו וכישרונותיו. קשר אישי, הקשבה לעולמו הפנימי של התלמיד ואמון בו הם הכלים בעזרתם מיושמת תפיסתנו החינוכית.  

בנוסף תוכלו לראות אצלנו:

  • הכוונה, פיתוח צוות ופיתוח תוכניות לקשר אישי – שיחות אישיות.
  • תוכנית "צועדים יחד" בכיתות החטיבה לשיפור המיומנויות החברתיות.
  • מערך מסעות בוני זהות בכיתות התיכון: מסע "אתגר במדבר" בכיתות י, מסע "ישראלי משמעותי" בכיתה יא, מסע "מכינה" ומסע לפולין בכיתה יב.