רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

איריס חזיזה

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

380055

כפר גלים, חוף כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

איריס חזיזה

סמל מוסד:

380055

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר "גלים" הוא בית רב תרבותי המאמין בשוויון הזדמנויות ומאפשר מגוון פרקטיקות
לימודיות המותאמות לכל תלמיד וקבוצה.
ב"גלים" החינוך והדוגמה האישית יתוו את דרכם של התלמידים למצוינות אישית ולהצטיינות
לימודית וחברתית. בוגרי בית הספר יובילו את ערכי האמונה, הכבוד והערבות הדדית בחברה
הישראלית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח מיומנויות

2

שיוויון הזדמנויות

3

למידה אינטרדיסציפלינרית סביב רעיונות גדולים ותוצר ממשי
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח חממות ייחודיות בחט"ב, כגון: אדם טבע וסביבה, IOT, ספורט גוף ונפש, אמנויות ועוד
2

מהלך רשותי ארגוני

איתור נקודות החוזקה אצל התלמידים

3

מהלך רשותי קהילתי

עידוד סקרנות ומתן אפשרויות בחירה נרחבות
4

מהלך רשות

פיתוח מומחיות ומצוינות באמצעות נתיבי למידה אישיים
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח מיומנויות המאה ה-21