ראש מנהל החינוך:

אוסנת חכמון
מנהלת ביה"ס יסודיים:
אורית לייבוביץ

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

19

מס' בתי ספר על יסודיים:

חט"ב 8 תיכונים 13

כפר סבא

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו, במערכת החינוך של כפר-סבא, שואפים שכל ילדה וילד יוכלו לבטא מצוינות אישית, חברתית ולימודית, ימצו את יכולותיהם ויהיו מאושרים.
אנו מובילים תהליכים פדגוגיים חדשניים, רלוונטים, מגוונים וגמישים, המותאמים לאוכלוסית הלומדים והמלמדים, מחוייבים לקהילה ולערכי הליבה שלה ונשענים על עוגנים של טיפוח הפרט והכלתו לצד מוגנות, חוסן ורווחה נפשית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הטמעת פדגוגיה חדשנית בסדר היום החינוכי

2

קהילתיות וצוותיות באמצעות אמון, חוסן ומחויבות של כל באי בית הספר

3

הובלת הבחירה כערך בשפה הרשותית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

השבחה והתחדשות חינוכית פדגוגית בכל בתי הספר בעיר
הטמעת שינויים פדגוגים חדשניים לגיוון דרכי הוראה-למידה באמצעות הכשרות משותפות לכלל צוותי החינוך בעיר, צוותי עבודה בית ספריים הלומדים, יוזמים ומקדמים עשייה משותפת. דיוק הזהות הייחודית של בתי הספר, פיתוח סביבות למידה חדשניות, א' תחילה, למידה חוץ כיתתית, התחדשות במערכת השעות ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

פתיחת אזורי הרישום במעבר לכיתה א'
בחירת הורים במעבר לכיתה א' מתוך רצון להוביל התחדשות חינוכית, לאפשר שוויון הזדמנויות
ולהעלות את שביעות הרצון בקרב התלמידות, התלמידים והוריהם. דיוק הסיפור הבית ספרי (זהות ייחודית) של כל בתי הספר כבסיס לבחירת ההורים.
3

מהלך רשותי קהילתי

חיזוק אמון ההורים באמצעות העמקת שיתופי הפעולה ודיאלוג מתמשך
שיתופיות , שקיפות ושותפות עם קהילת ההורים באמצעות קיום מעגלי שיח רשותיים עם הנהגת ההורים וקהילות ההורים בתוך בתי הספר. הנגשת מידע על ההתחדשות הפדגוגית ועל תהליכי הבחירה במגוון אמצעים כגון: האתר העירוני, סרטונים, חוברות ועוד.
4

מהלך רשות

פיתוח מנהיגות חינוכית המעצימה את מערכת החינוך בעיר
יצירת קהילות למידה של מנהלים, בעלי תפקידים וצוותים חינוכיים לקידום מטרות ויעדי העיר, בשגרה ובמצבי משבר ואי ודאות. כתיבת קוד אתי משותף לקבוצת המנהלים.
5

מהלך רשותי נוסף

למידה רגשית חברתית SEL
פיתוח מקצועי בכל חדרי המורים בתחום הלמידה הרגשית חברתית לשם בניית חוסן, אמון ותחושת מסוגלות של צוותי החינוך.
הטמעת מיומנויות חברתיות רגשיות בשגרות ובסדירויות הקיימות בבתי הספר ושילוב מיומנויות אלו בלמידה.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי