רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רוזי ברקוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

361493

כרמים, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוזי ברקוביץ

סמל מוסד:

361493

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
פרסונאליות : מתן ביטוי אישי למכלול מהותו של התלמיד כאדם, העצמת הכוחות , הוראה מותאמת , אכפתיות ותקשורת מקרבת.
בחירה – ביטוי אישי ושיקול דעת מושכל בהוראה –למידה – והערכה המאפשרות פיתוח עצמאות, התנסות וחווייה.
שיתופיות: יצירת חיבורים ושותפויות לטיפוח תחושת גאוות יחידה, שייכות ומימוש מכלול המשאבים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות : מתן ביטוי אישי למכלול מהותו של התלמיד כאדם, העצמת הכוחות , הוראה מותאמת , אכפתיות ותקשורת מקרבת.

2

בחירה – ביטוי אישי ושיקול דעת מושכל בהוראה –למידה – והערכה המאפשרות פיתוח עצמאות, התנסות וחווייה.

3

שיתופיות: יצירת חיבורים ושותפויות לטיפוח תחושת גאוות יחידה, שייכות ומימוש מכלול המשאבים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

העצמת צוות ההוראה כפרטים וכקהילה לומדת ומתחדשת
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח סביבות למידה כמרחבים ללמידה התנסותית וחווייתית.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח תכנית לימודים ייחודית ""המסע שלי"" לפיתוח אישי וקבוצתי.
4

מהלך רשות

תכנון מערכת שעות המשלבת בחירה על פי עניין בחלק מיום הלימודים
5

מהלך רשותי נוסף

ניהול מסד נתונים הוליסטי מבוקר לצורך דיוק במענה מותאם ומקיף לכל ילד. |
בניית מודלים לשיתופיות עם הקהילה להטמעת הייחודיות