רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מירי ספקטור

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482067

לאה גולדברג, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מירי ספקטור

סמל מוסד:

482067

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שכל אדם הוא עולם ומלואו ופועלים לקידום מרחב חינוכי מצמיח ואישי שבו מתקיימים תהליכים של שיח והיכרות מעמיקים.
בבית הספר מגוון מרחבים חינוכיים המזמנים חוויות של העצמה, למידה ועניין המובילים לחיזוק תחושת המסוגלות והשייכות.
צוות בית הספר מטפח את הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד לקידום ביטוי עצמי ואחריות חברתית במסגרת מפגשי חונכות ולמידת עמיתים רב גילית.
בבית ספרינו התלמידים נחשפים באמצעות תהליכים מגוונים לעולם של שונות ומגוון חברתי. הם מתנסים בשיח מקרב ובתהליכי גישור. מפתחים כישורים אישיים ולומדים לקדם ולהוביל יוזמות בכיתות ובוועדות.
במסגרת תכנית "תיקון עולם" נפגשים תלמידנו עם אנשים בעלי צרכים מיוחדים ומחזקים מיומנויות של כבוד הדדי, אמפתיה ושיתוף פעולה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיח של חוזקות – תהליכי למידה והערכה דיאלוגית המקדמים ביטוי לחוזקותיו ולכישוריו של התלמיד.

2

למידה חוויתית – למידה פעילה המקדמת מעורבות ולמידת עמיתים ומחזקת חוויות חיוביות אצל הילדים ביחס לעצמם וללמידתם.

3

שיתופיות – מרחב חינוכי המזמן אינטראקציה חברתית המקדמת למידה רלוונטית המעודדת סקרנות ועבודת צוות במרחבי בית הספר והקהילה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

א' תחילה – מעברים רכים בין הגן לבית הספר ובין השכבות. צוות בית הספר מסייע לתלמידים בתהליך ההסתגלות למערכת תוך הבנת השונות הבין אישית וחיזוק תחושת המסוגלות של הילד ובטחונו העצמי.
2

מהלך רשותי ארגוני

חונכות – תלמידי שכבת א' מלווים על ידי חונכים משכבת ו' המסייעים להם להתאקלם בבית הספר מהווים עבורם "אחים גדולים" בבית הספר.
3

מהלך רשותי קהילתי

סדר יום גמיש – המשלב ומזמן ללומדים התנסות במצבי למידה, הפוגה, משחק ומפגשים חברתיים.
4

מהלך רשות

סביבות למידה חדשניות – חדר אינטראקטיבי, חדר "מאסטר שף", חדר קסם למשחוק ומפגשים חברתיים, למידה היברידית ולמידה במרחבי חוץ מגוונים.
5

מהלך רשותי נוסף

מעורבות חברתית – תלמידי השכבות יוזמים במסגרת הוועדות השונות פעילויות חברתיות וערכיות בה שותפים כל שכבות בית הספר.