מבחנים עם אינטרנט פתוח

בהמשך למסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח שהתקיים בתשפ"ב, אנו קוראים לכם להירשם להמשך הפיתוח. קהלי היעד של המסלול הם מוסדות חינוך על-יסודיים (חט"ב וחט"ע), החל מכיתה ז'.
המסלול "מבחנים עם אינטרנט פתוח" נכנס לשנה השלישית. המשתתפים בו לוקחים חלק פעיל בניסוי פורץ דרך, בהשראת רעיונות תיאורטיים של פרופ' סוגטה מיטרה. המסלול מזמן התנסות בבניית מתודות הל"ה המבוססות על חקרנות רשת, תוך מתן דגש ליצירת שאלות המותאמות למבחנים עם אינטרנט פתוח (מא"פ).
מועד אחרון להגשה:
1.10.2022

מהו מסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח?

תהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה) בבתי הספר, מתקיימים על פי רוב דרך הוראה פרונטלית ומבחנים סגורים. לאור המציאות המשתנה, מתחזקת בעשורים האחרונים המגמה להחליף הערכה באמצעות מבחנים אחידים כדרך בלעדית, בהערכה בדרכים חלופיות (Plucker, Callahan & Tomchin, 1996).

מגמה זו קיבלה דחיפות ותאוצה לאחר התפרצות מגפת הקורונה (Cairns, 2020), שבמהלכה השתנו סדרי העולם בכלל ובעולם החינוכי בפרט.

המסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח (מא"פ) נכנס לשנה השלישית! המשתתפים בו לוקחים חלק פעיל בניסוי פורץ דרך, בהשראת רעיונותיו התיאורטיים של פרופ' סוגטה מיטרה.

המסלול מזמן התנסות בבניית מתודות הל"ה קוהרנטיות, המבוססות על חקרנות רשת, תוך מתן דגש ליצירת שאלות המותאמות למבחנים עם אינטרנט פתוח.

למי מיועד המסלול?

בהמשך למסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח שהתקיים בתשפ"ב, אנו קוראים לכם להירשם להמשך הפיתוח. 

קהלי היעד של המסלול הם מוסדות חינוך על-יסודיים (חט"ב וחט"ע), החל מכיתה ז'.

דרישות מקדימות

 • השתתפות במסלול מבחנים עם אינטרנט פתוח בשנים תשפ"א או תשפ"ב
 • לחילופין, התארגנות משותפת כקבוצה של 10 בתי ספר

 

מה תידרשו לעשות במסלול?

ההשתתפות הינה השתתפות מעצבת, ומחייבת כל בית ספר שמשתתף:

 • להגדיר מורה האחראי/ת להוביל את הניסוי בביה"ס, להפעיל את הניסוי ולהעביר את ציוני התלמידים בהתאם לדרישות הניסוי. 
 • להשתתף ב-4-2 מפגשי למידה, אשר יעסקו במתודולוגיה של הערכה מבוססת כשירויות.
 • לסייע במתן משוב לשאלונים הנכתבים על ידי כל בתי הספר השותפים במסלול (כ-10 בתי ספר), לצורך בניית בנק מבחנים מותאמים על פי מחוון השאלות למבחנים עם אינטרנט פתוח.
 • לסייע במתן משוב למדריך למבחנים עם אינטרנט פתוח, אשר נכתב על ידי צוות אגף מו"פ.

השתתפות מעצבת זו תזכה את בית הספר ב-2 ש"ש

לוח זמנים

 • עד 12.2022 – השתתפות בשני מפגשי התנעה והדרכה, שיעסקו בכלי לאפיון שאלות מא"פ
 • עד 1.1.2023 – הגשת שאלון אינטרנט פתוח
 • עד 1.3.2023 – הגשת הערכות על השאלונים של כל בתי הספר השותפים (כ-10 בתי ספר) 
 • השתתפות במפגשי היוועצות פרטניים, במידת הצורך

מידע נוסף

עם מה תצאו מהמסלול?

 • שותפות במחקר חלוץ ברמה בינלאומית, במסלול הערכה מבוססת כשירויות 
 • בנק שאלות למבחנים עם אינטרנט פתוח – תוצר השותפות של כל בתי הספר
 • בהמשך ובכפוף להתאמה – הזדמנות להשתלבות כמדריכ/ה בתחום

הקריטריונים לבחירת מוסדות החינוך 

עדיפות תינתן ל-15 בתי הספר שהשתתפו בניסוי מבחנים עם אינטרנט פתוח בשנה"ל תשפ"א-תשפ"ב. 

בתי ספר על-יסודיים שלא השתתפו בניסוי בתשפ"א-תשפ"ב, יוכלו להגיש בקשה להצטרפות על בסיס עמידה בדרישות המסלול שלעיל, וכן עמידה בתנאים הבאים: 

 • השתתפות בראיון קבלה – מנהל/ת בית הספר
 • הקמת צוות בית ספרי ייעודי לנושא או הגדרת המורות/ים השותפות/ים למסלול

מידע נוסף

על הרעיונות של פרופ' סוגטה מיטרה, המהווה יועץ אקדמי לניסוי של מבחנים עם אינטרנט פתוח, קראו כאן: למידה עצמאית ושיתופית ברשת (באתר פרקטיקות להוראה איכותית)