מגמות עתיד

א-סינכרוני
על הקורס:

חשיבת עתיד היא גישה שנועדה לזהות את הסוגיות והאתגרים אשר יעצבו את ההתפתחות העתידית בתחום העניין של הארגון ולחקור את ההשלכות על גיבוש מושכל של מדיניות אשר תוכל להוביל למימוש העתיד הרצוי לארגון. היא מציעה דרכים לדון על אפשרויות שונות בעתיד, באופן שיתמוך בהתוויית מדיניות ואסטרטגיות מתאימות.

 

שם המרצה:
דר' עופר מורגנשטן
פורמט:
הרצאה
מידע נוסף: