מהלך מרחבי חינוך – הסיפור הגדול

מה בסדנא?
29.09.22
9:00 – 10:00
במפגש זה הכרנו את הסיפור הגדול של מהלך מרחבי חינוך.
מהחלטת הממשלה ועד לאמצעים הפרקטיים בהם אנו משתמשים כדי לפתוח אזורי בחירה מבוקרת ברשויות ולפתח מגוון של זהויות חינוכיות פדגוגיות בית ספריות בכל רשות.
מצגת המפגש - Zoom In & Zoom Out
קיט למלווה ולרשויות לקראת מהלך מרחבי חינוך
מהדורה 33 - בחירה
Up&Up השיר של קולדפליי שהוצג במהלך המפגש
הקלטת הסדנא