מודל הצמה לפיתוח זהות בית ספרית

מה בסדנא?
בסדנא זו תלמדו לחלץ עקרונות יסוד ומהן לגזור פעולות פדגוגיות.

הסדנא פותחה על ידי: מיכל זק, מרחבי חינוך, אגף מו"פ.
הקלטת הסדנא