ראש מנהל החינוך:
מנהל אגף חינוך:

לימור

מס' בתי ספר יסודיים:

6

מס' בתי ספר על יסודיים:

מועצה אזורית גליל תחתון

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הגליל התחתון הוא מרחב חינוכי-כפרי שלם שבו מתקיים רצף חינוכי הרואה את היחיד, בונה את היחד ומאפשר למידה המותאמת לזמן ולסביבה בה אנו חיים, תוך יצירת קהילה בעלת משמעות.
הערכים העומדים בבסיס החזון החינוכי-קהילתי שלנו: סובלנות ואהבת האדם; קהילתיות ושייכות; אהבת הארץ וחיבור לאדמה; יצירתיות וחדשנות; שותפות וערבות הדדית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

רואים רחוק רואים קרוב. רצף חינוכי מלידה ועד בכלל. מרחב ושפה משותפים לקידום מגוון חיבורים. יחד ולחוד. צרכי הפרט וייחודו לצד צרכי הקהילה והקהילות. גיוון ושונות לצד שותפות ושייכות.

2

לוקחים פק"ל. פיתוח קהילות לומדות, יוצרות ומתחדשות – של אנשי חינוך-תלמידים-הורים, לאורך היום ובמגוון מרחבים ושבילים מתוך סקרנות, אהבת ידע ושמחה.

3

סביבהחינוך. הגליל התחתון כמרחב חינוכי שלם המאפשר לכל ילדה וילד לצמוח מתוך חיבור למקום, לסביבה, לטבע, לנוף האנושי והפיזי, לחי וצומח, למורשת, להיסטוריה ולערכים המקומיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית מצפן. קידום פעילות לימודית וחברתית (שכבתית) בין בתי הספר לשם חיזוק החיבורים בין הלומדים בבתי הספר השונים. התכנית מאפשרת בחירה בשיעורי העשרה המוצעים לכלל התלמידים, ומותאמים לזהות הייחודית של כל בית ספר.
2

מהלך רשותי ארגוני

בוחרים ולומדים לבחור. פתיחת אזורי הרישום לכיתה א' והרחבת אפשרויות הבחירה של התלמידים ומשפחותיהם בהתאם לזהות הייחודית של בתי הספר. לצד התחדשות תהליכי הוראה- למידה, חיזוק מיומנויות תומכות בחירה והרחבת אפשרויות הבחירה בתוך יום הלימודים והמסגרת הבית ספרית.
3

מהלך רשותי קהילתי

שותפות חינוכית קהילתית. תהליך דינאמי של הנגשת מידע והרחבת ערוצי התקשורת עם הקהילות, לשם יצירת שפה חינוכית רשותית וקידום יוזמות חינוכיות משותפות. הקמת מליאת חינוך לצד מפגשים מצומצמים (יישוביים ובית ספריים).
4

מהלך רשות

שביל הגליל.קידום למידה חוץ כיתתית דרך שביל הגליל. הפעילות לאורך השביל מאפשרת, להכיר את ההיסטוריה והמורשת לצד ההווה המשתנה ומחזקת את החיבור בין הקהילות.
5

מהלך רשותי נוסף

מרחב מייקרס "בידיים שלנו". מרכז חינוך לאומנות טכולוגית ויזמות בפארק התעשיות קדמת הגליל, המאפשר למידה התנסותית ומייקרית ומטרתו פיתוח יצירתיות, סקרנות וחדשנות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי