שם בית הספר:
ממ"ד מתתיהו
מנווטים בהצלחה
מענים רגשיים לתלמידים "נוכחים נפקדים" להגברת תחושת שייכות
כיצד לתת מענים רגשיים שיגבירו תחושת שייכות לילדים "מנותקי קשר"?
על האתגר
מה הסיפור?

העצמה רגשית של תלמידים שתסייע להם להשתלב חברתית.
לדוגמה: מקרה של תלמיד שבמיפוי סוציומטרי זוהה כדחוי, ובזכות שימוש מושכל ונכון של המורה בשלושת הכלים שפיתחנו, הוא הועצם רגשית וחברתית ברמה כזו שהפך לנציג הכיתה במועצת התלמידים.

הצורך וההזדמנות עליהן האתגר עונה

בתקופה זו לחלק מהתלמידים יש קושי ליצור קשרים חברתיים, לכן הכלים שיצרנו מאפשרים זיהוי חוזקות, יצירת קשרים חברתיים והתפתחות חברתית.

האתגר
 • מיפוי סוציומטרי המסייע באיתור תלמידים "דחויים" או "שקופים" חברתית.
 • Waze אישי-חברתי – כלי לניווט עצמי העומד על הכוחות של הילד, היעד אליו הוא שואף להגיע, "פקק תנועה" (האתגר/קושי שלי), מסלולים ונקודות "תדלוק".
 • קבוצות חברתיות – בניית קבוצה חברתית בהובלת הילד הדחוי להעצמת תלמידים מוחלשים חברתית.
תעודת זהות
שם בית הספר:
ממ"ד מתתיהו
סמל מוסד:
110726
שלב גיל:
יסודי
יישוב:
צלפון
רשות:
מטה יהודה
מחוז:
ירושלים
שם המנהל/ת:
אילנית כהן
חברי צוות פיתוח:
לימור דהן, מורן עמר, כנרת שמעוני, יונה רבינוביץ ואילנית כהן
הכלים שפיתחנו
מיפוי סוציומטרי (חברת תעצומות)
 • התלמידים מתבקשים לערוך שתי רשימות: ברשימה אחת הם מתבקשים לרשום את שמות שלושת החברים  שלידם יעדיפו לשבת באוטובוס ביציאה לטיול, וברשימה השנייה את שמות שלושת הילדים איתם יעדיפו שלא לשבת. מבהירים לילדים שהמידע שיכתבו חסוי ונועד רק לטובת בניית תוכנית חברתית.
 • לאחר מכן, המחנכת אוספת את המידע ומתחילה במילוי טבלת אקסל. בטבלה זו נרשמים שמות ילדי הכיתה במאונך ובמאוזן – תלמיד המקבל דחייה מסומן באדום ותלמיד המקבל קבלה מסומן בכחול. אט אט מתקבלת תמונה מי המקובלים בכיתה, מי הדחויים ומי השקופים….
 • המיפוי נעשה אחת למחצית ועל פיו נבנות תוכניות חברתיות שונות והעצמה לילדים מוחלשים חברתית.

קישורים:

 1. הסבר לשימוש בכלי
 2. קובץ אקסל עם דוגמה
 3. קובץ אקסל ריק

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

הכלי נתן תמונה אמיתית על מצבו החברתי של כל תלמיד בכיתה. תלמידים שקיבלו את הסיוע הרגשי הנדרש באמצעות ה-Waze האישי והקבוצות החברתיות, התקדמו מאוד מבחינה רגשית וחברתית.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

בתקופה של למידה מרחוק, הילדים הדחויים והשקופים היו בעדיפות ראשונה מבחינתנו וחיפשנו דרכים איך להגביר את תחושת השייכות שלהם על מנת שלא ילכו לנו לאיבוד בתקופה מורכבת זו.

WAZE אישי-חברתי

בשיעורי חינוך חברתי מוקדש זמן ל-WAZE אישי – כלי ניווט עצמי המאפשר לילד בליווי המחנכת או היועצת:

 • לעמוד על כוחותיו
 • לדעת מה היעד שאליו הוא שואף להגיע מבחינה חברתית
 • לזהות מהם "פקקי התנועה" שלו: מה עוצר אותו?
 • מהם המסלולים שהוא בוחר: כיצד יוכל להתגבר?
 • מהן נקודות העצירה שלו
 • מה "מתדלק" אותו? מה נותן לו כוח? אילו מסגרות בבית הספר מחזקות אותו?

בדרך כלל, דווקא ילדים מאתגרים מתקשים לשתף פעולה בכל שלבי הווייז האישי ומתקשים בזיהוי כוחותיהם. בניית אמון וקשר אישי עם מוביל הווייז יהיה אקוטי להצלחת התהליך. רק אם הילד ייתן אמון במורה או ביועצת, יש סיכוי טוב להצלחת מילוי הווייז ויציאה לדרך מוצלחת.

מכאן שתחושת הנינוחות והפניות הרגשית היא הפלטפורמה הראשונית לקומה הבאה של מילוי הווייז.

אין ספק כי בעקבות הווייז האישי ובניית תוכנית חברתית בהתאם אליו, הילדים מועצמים יותר ומודעים לכוחות שלהם, והדבר מגביר את תחושת המסוגלות שלהם הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית.

קישור ל-WAZE האישי

בניית קבוצות חברתיות
 • חשוב להדגיש כי הכלי השלישי, "קבוצות חברתיות", הוא פועל יוצא של שני הכלים הקודמים: מיפוי סוציומטרי ו-WAZE אישי-חברתי.
 • הקבוצות החברתיות נבנות על בסיס הנתונים שעלו מן המיפוי הסוציומטרי.
 • המחנכת והיועצת לומדות לעומק את המיפוי הסוציומטרי, מאתרות את התלמידים הספציפיים אשר גרמו לדחייתו של התלמיד במיפוי הסוציומטרי, ומשלבות אותם בקבוצות החברתיות הנבנות.
 • פעם בשבוע התלמיד יוצא לבד עם המורה או היועצת והיא עובדת איתו על הווייז האישי-חברתי שלו ובודקת ביחד איתו נקודות חוזק ונקודות הצריכות חיזוק. בהמשך הם מנסים לבדוק יחד מהן נקודות העצירה שלו ומהם האתגרים שהוא עומד בפניהם בכיתה מבחינה חברתית, ובונים ביחד את הפעילות החברתית המתוכננת.
 • "הקבוצות החברתיות" נבנות על ידי התלמיד בעידוד המורה, והמטרה היא לשלב גם את התלמידים שדחו אותו במיפוי (מבלי שהוא יודע על כך כמובן).
 • התלמידים יוצאים מהכיתה לפעילות עם המורה/היועצת ועם התלמיד פעם בשבוע.
 • בתחילת כל מפגש המורה/היועצת פותחת ב"מעגל החוסן" ומדגישה בפני חברי הקבוצה את הכוח שבקבוצה וכי כל אחד מחברי הקבוצה מחזק את החברים האחרים. פותחים ב"אוורור רגשות" קצר ומתחילים בפעילות חברתית שהתלמיד בחר ואותה הוא מוביל מתוך מגוון פעילויות שהמורה חשפה בפניו במפגש האישי.

***

אהבתם? אולי יעניין אתכם גם: בניית תוכנית אישיתחיזוק כישורי התלמיד/ה ומתן מענה מתאים, אתר פרקטיקות להוראה איכותית