מנהיגות וחוסן אישי ומקצועי למנהלים/ות

מה בסדנא?
מנהיגות וחוסן אישי ומקצועי למנהלים/ות
יום רביעי, 23.11.2022
בשעות 15:00 – 16:00
בתי ספר מגבים את מערכות המידע שלהם, את הנתונים והתהליכים.
אבל, האם יש גיבוי למשאב החשוב ביותר?
האם יש גיבוי להון האנושי? למנהלים/ות? לדרגי הביניים? למורים/ות?
מצגת מנהיגות וחוסן למנהלים.ות
טרנספורמציה בתחום העסקי, החברתי והאישי - הנקודה העיוורת של המנהיגות אוטו שרמר
הקלטת הסדנא