מחלקת פיתוח, מסלול החממו״פ


ההזדמנות שלך להשפיע על החינוך


יום שני | 14.11.22 | כ' בחשוון תשפ"ג

16:30-19:00

*מפגש ייעודי עבור הגיל הרך
יתקיים ב15.11.22 כ״א בחשוון 16:30-18:00

להתפתח
לפתח
לפרוש כנפיים
ולהשפיע

תכנית הכנס

16:30-16:45

"בדיוק כמו הפרפר - אני אתעורר בזמן שלי"
פעילות פתיחה

16:45-17:15

"אתה לא סתם מתעורר והופך לפרפר. צמיחה היא תהליך" הרצאת השראה
הגב' מירב זרביב, מנהלת מערך מו"פ

17:15-17:30

״הדרך הכי טובה להסביר, זה לעשות״
הצגת מסלול החממו״פ
ציפי פידר, מובילת מסלול החממו״פ

17:30

פרפרים בכל מיני צבעים
חלוקה לחדרים (פירוט הנושאים בהמשך)

17:35-18:15

חוות הפרפרים
פאנלים בנושאים ברי השפעה על החינוך
(פעילות מקבילה בחדרים, פירוט הנושאים בהמשך)

18:15-18:40

ללמוד לעוף
פעילות סדנאית
טעימות מעולם הפיתוח וחשיבת עתיד במציאות משתנה
ומפגש עם מוצר חינוכי שפותח במסגרת מסלול החממו״פ

18:40-19:00

פרפר נחמד | "סליחה על השאלה"
מפגשים קצרים לשיחה בלתי אמצעית ושאלות על רעיון / המסלול עם מלווה פיתוח מטעם החממו״פ או עם יזמ/ת בוגר/ת מסלול
*בהרשמה מראש בלבד - באמצעות טופס הרישום

ארגוני חינוך עתידיים

ציר עבודה שמניע ובונה מהלכים חוצי ארגון לצורך פיתוח תפיסות מוטות עתיד
ביחס לארגון החינוך על כל 5 מימדיו:
הפדגוגי-הוליסטי, הארגוני-מערכתי, הטכנו-פדגוגי, המו"פי והייצוגי.
עבודת המו"פ שואפת לתקף את התפיסות באופן שהן יוכלו להיות מיושמות ולשאת פרי בתוך החינוך הציבורי.

פאנל: הזחל | להתנהל באופן שאנחנו עוד לא מדמיינים.
בהשתתפות אנשי מו״פ, חקר עתיד, אנשי מטה משרד החינוך

סדנה: הזחל הרעב לידע  | בין חינוך לארגון העתיד

ודוגמה למוצר חינוכי בתחום ארגוני חינוך עתידיים (פותח במסגרת מסלול החממו״פ) 

טכנולוגיה וחינוך

ניצול ההזדמנויות שהטכנולוגיה מייצרת – 

הן לקידום היבטים פדגוגיים, חברתיים-רגשיים וארגונים של החינוך,

והן להתמודדות עם האתגר של מתן חינוך רלוונטי בעולם רווי טכנולוגיה. 

 

פאנל: ננו-פרפר | השפעת הטכנולוגיה על הנוכחות הפיזית שלנו בכיתה. 
בהשתתפות אנשי מו״פ, חקר עתיד, אנשי מטה משרד החינוך 

סדנה: מזחל לגולם | חינוך לטכנולגיה או טכנולוגיה לחינוך?

ודוגמה למוצר חינוכי בתחום הטכנולוגיה בחינוך (פותח במסגרת מסלול החממו״פ)

פיתוח כשירויות

פדגוגיה התומכת בפיתוח הכשירויות בדגש על למידת, הוראת והערכת מיומנויות,
ערכים וכשירויות, אופני פיתוח, פעלנות ושלומות של לומדים.

פאנל: מגולם לפרפר | מה נחוץ לחיינו במציאות העתידית המשתנה?
בהשתתפות אנשי מו״פ, חקר עתיד, אנשי מטה משרד החינוך 

סדנה:  ללמוד לעוף | מה יפתח לנו את הדלת?

ודוגמה למוצר חינוכי בתחום הכשירויות (פותח במסגרת מסלול החממו״פ) 

 

עתיד ההוראה

דגש על נשות ואנשי החינוך: שלומות נשות ואנשי החינוך, התפתחות מקצועית ואישית, תפקידים חדשים, מיומנויות נדרשות חדשות,
והאופן שבו מגמות העתיד עשויות להשפיע על מגוון היבטי ההוראה בעתיד.

פאנל: לבנין הכרוב | עיצוב תפקיד ההוראה המשתנה 
בהשתתפות אנשי ונשות מו״פ, חקר עתיד, נשות מטה משרד החינוך

סדנה: אפקט הפרפר | משמעות ההוראה בעתיד 

ודוגמה למוצר חינוכי בתחום עתיד ההוראה (פותח במסגרת מסלול החממו״פ) 

בסיס איתן כבר מהגן
(יתקיים רק ב 15.11.22)

גן הילדים ברוח מגמות העתיד ומאפייני דור האלפא –
כיוונים מעניינים, מיומנויות וכשירויות הנחוצות לצוותים החינוכיים, לילדי וילדות הגן. 

פאנל:  בוא אליי פרפר נחמד | בסיס איתן כבר מהגן

סדנה: מה דרוש לו לפרפר בכדי לעוף? | לצמוח מקטן לגדול

״משק כנפי פרפר במקום אחד בעולם...״

נתראה ב 14.11

*ובמפגש הייעודי לגיל הרך ב 15.11