רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

רוחי דלאשה

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

420570

מערבי – חט"ב, בועיינה-נוג'ידאת

שם מנהל/ת ביה"ס:

רוחי דלאשה

סמל מוסד:

420570

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוכי המטפח אינטליגנציות מסוגים שונים ומצמיח בוגרים שביכולתם להתמודד עם חידושים טכנולוגים באמצעות העצמת ייחודיות ופיתוח כישורים לימודיים.
אנו מטפחים בקרב תלמידים מצוינות ומנהיגות אישית, ידע ומיומנויות תואמות למאה ה 21 ומעניקים להם הזדמנויות להשתלב בחברה השתלבות מיטבית ולתרום בה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אי פורמאליות : למידה בסביבות חוץ כתתיות ובשיטות הוראה לא מובנים חדשניים

2

למידה מבוססת אינטלגנציות : התלמיד יבנה את הלמידה ויקדם תחום עניין אשר מטפח את האנטלגנציה שלו

3

שותפיות ותרומה לקהילה : קידום מיזמים ופרויקט חקר קהילתי מטפח את האינטלגנציה האישית, מיומניות חקר לתרומה וקהילה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיפוי שיטתי לאינטלגנציות בקרב התלמידים וחלוקתם בהתחומיות בהתאם
2

מהלך רשותי ארגוני

התאמת ההתנסויות וההתחמויות בלתי פורמאליות תוך בית ספריים וחוץ בית ספריים לקידום האינטלגנציות בקרב התלמידים כולל ביסוס סדיריות קבועות במערכת לקידום התנסויות אלה
3

מהלך רשותי קהילתי

התאמה שיטתית והעשרת מרחבי הלמידה הבית ספריים לקידום מיומניות ואינטלגנציות
4

מהלך רשות

הכשרה שנתית בליווי מומחי התוכן אשר מקדמת ידע בקרב המורים בפיתוח תכנים לימודיים מקדמי אינטלגנציות

5

מהלך רשותי נוסף

בניית יחידות הוראה מבוססי אינטלגנציות בכל תחומי הדעת לפי מחוונים אשר נבנו עם מומחי תוכן