שם בית הספר:
מקיף ד' אשדוד
העלאה ויישום רעיונות חדשניים בבית הספר
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

לייצר זירה פורה לרעיונות חדשניים העולים מהשטח כך שבית הספר ימשיך לספק סביבה תומכת לקידום, פיתוח והעצמת קהילת בית הספר, מורים ותלמידים.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

פיתחנו מנגנון להטמעת שינויים וחידושים בבית הספר: החל בשלב פיתוח הרעיונות, דרך הכשרת הלבבות של כל הנוגעים בדבר (מורים, תלמידים, מנהל, קהילה), ועד לביצוע והטמעה מלאה כחלק בלתי נפרד מהיום-יום הבית ספרי.

המנגנון כולל הגדרה מחדש את התפקידים בבית הספר, כך שתפקיד אינו נשמר ומבוצע רק על ידי בעל תפקיד – בעלי התפקידים נתפסים כמנהיגים של התחום שבאחריותם, ומובילים צוות ביניים המקשר בינם ובין כלל קהילת בית הספר. מנגנון זה יוצר מרחב חדשני וזמיש, המעצים את כל קהילת בית הספר – מראשון בעלי התפקידים ועד אחרון המורים או התלמידים.

מהלך ראשון – מעגלי שיח רחבים ומשולבים – מעגלי שיח משמשים כחממה לרעיונות חדשים והם מאיצים תהליכים. זיהנו את הצורך בקיום מעגלים משולבים, למשל של מורים מצוותים שונים, מורים עם תלמידים, תלמידים עם חברי הנהלה וכן הלאה. מנהלת בית הספר נפגשת באופן קבוע עם תלמידים למעגל שיח. אחת לחודש מתקיים מעגל תלמידים-מנהלת על פי שכבות (סה"כ מתקיים כשש פעמים בחודש), שני נציגים מכיתה. במקביל, מנהלת בית הספר מצטרפת לישיבות הצוותים על מנת לערוך שיח דומה עם הצוותים המקצועיים. מעגלים נוספים מתגבשים אד-הוק.

שאלות לדוגמה במעגלים השונים:

  1. מי או מה מסייע לכם להצליח? שיח סביב מושג ההצטיינות (לימודית, חברתית).
  2. מהן החוזקות/החולשות של בית הספר?
  3. למה נמליץ לתלמיד/למורה להצטרף לבית הספר?
  4. האם יש איזושהי יוזמה או רעיון מיוחד שתרצו לספר עליו?
  5. דוגמה לשיעור מיטבי או מיוחד.

דוגמה מהשטחבמעגל תלמידים-חינוך חברתי עלה קושי הנובע מהעובדה שלא כל המורים שולטים בכלים הדיגיטליים להוראה מרחוק. הרעיון המרכזי היה לייצר פלטפורמה להכשרה עצמית של המורים.

דוגמה שנייה מהשטח – במעגל של צוות מקצועי-מנהלת עלה הצורך בפיתוח החדשנות הפדגוגית בבית הספר. הרעיון המרכזי היה לייצר תפקיד רשמי ומוגדר, של הובלת תחום החדשנות.

מהלך שני – פיתוח רעיון חדש – כאשר מזהים באחד המעגלים רעיון חדש, נבחר בעל התפקיד המתאים ביותר להובלת הפיתוח וההטמעה של אותו רעיון. המוביל אינו חייב להחזיק בתפקיד רשמי בבית הספר, ולעיתים דווקא מורה מן המניין או אחד התלמידים הוא האדם הנכון להובלה. המנהלת או אדם אחר מהמעגל פונה לאותו אדם ומציע לו להוביל את הרעיון לפיתוח. במקרים מסוימים מפורסם קול קורא המזמין מספר אנשים לקחת את ההובלה.

דוגמה מהשטח – פלג, תלמיד כיתה יא' ויושב ראש מועצת התלמידים, בחר להוביל את הרעיון של הכשרה עצמית של מורים לשליטה בכלים דיגיטליים להוראה מרחוק.

דוגמה שנייה מהשטח – אלה, מורה מובילה בבית הספר, נבחרה להוביל את הרעיון של תחום החדשנות.

מהלך שלישי  – הקמת צוות מוביל – בעל התפקיד בונה צוות שיוביל את הפיתוח וההטמעה של הרעיון בבית הספר. הצוות מפתח את הרעיון ליוזמה, מקיים ישיבות ועובר הכשרות מתאימות על פי הצורך. לבסוף, הצוות מכין תוכנית עבודה ברורה.

דוגמה מהשטח – פלג אסף סביבו צוות של שלושה תלמידים נוספים מהשכבה שלו, הם למדו לעומק שלוש פלטפורמות להוראה-למידה מרחוק, והחליטו על הקמת אתר שירכז את התכנים. הם תכננו את התכנים וחילקו תפקידים ביניהם.

דוגמה שנייה מהשטח – אלה אספה צוות חדשנות, הכולל את רכזת התקשוב, יועצת בכירה, מנהלת בית הספר ושני מורים מובילים (רכז מגמת חשמל ורכז מגמת תיאטרון). הוחלט על שגרה של פגישות לצורך פיתוח רעיונות ותוכניות לקראת השנה הבאה, בראי עקרונות החדשנות כפי שהם באים לידי ביטוי במסמך "חינוך 2030".

מהלך רביעיהטמעה – הצוות המוביל מטמיע את החידוש בקרב כל באי בית הספר – חברי הצוות מצטרפים לישיבות הצוותים המקצועיים והחינוכיים או לכיתות עצמן, בהתאם לנדרש. שלב זה הינו מהותי מאחר ובשלב זה הרעיון יורד אל השטח.

דוגמה מהשטח – פלג והצוות שלו הקימו את האתר, וניסחו הודעת ווטסאפ המזמינה את כל צוות ההוראה הבית ספרי להשתמש בו.

מהלך חמישי – הצלחה ותמיכה – לאחר שלב ההטמעה, הצוות המוביל משמש כתומך ומקדם הרעיון,  על מנת שהחידוש לא יתפוגג.

דוגמה מהשטח – הצוות של פלג, הבנוי מארבעה תלמידים בלבד! ממשיך לספק תמיכה טכנית למורים המבקשים זאת. במידת הצורך, הם יוכלו להרחיב את הצוות שלהם.

קישור לאתר שהקים פלג עם הצוות שלו – Betaedu.org.il

 

 

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
מקיף ד' אשדוד
סמל מוסד:
640482
שם המנהל/ת:
יהודית ביטון
חברי צוות פיתוח:
אלה ספטל מובילת האתגר, עינת ביטון רכזת תקשוב, נחום ישראלי רכז מגמת תיאטרון ומנחה סדנאות לחשיבה יצירתית, יהודית ביטון מנהלת בית הספר, אורנה שוקרון מנהלת חטיבת הביניים, אתי חייט סגנית פדגוגיות ואחראית פיתוח מקצועי ואמירה זיו יועצת ראשית.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: