מרחבי חינוך: בונים קהילה

מה בסדנא?
מרחבי חינוך: בונים קהילה

מפגש התנעה

המטרה: לייצר מרחב דיאלוגי מגוון ובטוח בו בתי-ספר מרשויות שונות הפועלים על פי עקרונות דומים נפגשים ללמידת עמיתים ולהמשך פיתוח פדגוגי-ארגוני, בליווי מקצועי מאורגן ומוסדר.

הפורמט: אנו מציעים סדרה של 5 מפגשי קהילה אשר יתקיימו בחודשים מרץ-יולי, ויעסקו בשיתוף של פרקטיקות פדגוגיות-ארגוניות סביב נושא נבחר ובהתמודדות עם אתגרים הצצים בשטח. כל המפגשים יתקיימו בזום.

השותפים: הקהילה מיועדת למנהלים ולצוותי הפיתוח הבית-ספריים. כל קהילה תכלול 3-7 בתי-ספר שונים מכל רחבי הארץ. בית-ספר שמצטרף לקהילה מחויב להשתתף במפגשים בהרכב זה או אחר.

התוצר: אנו מצפים כי הלמידה בקהילה תקדם את הצוותים ותסייע להם ליישם את הזהות הייחודית הלכה למעשה בתרבות הארגונית ובתוכנית הלימודים.
מצגת קהילות חינוך - מפגש התנעה
פניה למנהלים/ות
הקלטת הסדנא