רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

רות סירי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

160697

משואת נריה, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

רות סירי

סמל מוסד:

160697

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בהעצמת הילד , מכירים בחוזקותיו ומקנים לו כלים ומיומנויות לימודיות, חברתיות ורגשיות, כל זאת במטרה להגיע להישגים ומצויינות בהלימה לרוח החינוך הממלכתי דתי. צוות ביה"ס הינו מקצועי ומצוי בתהליך למידה מתמיד ובעל יכולות הכלה והעצמה. ברוח הזמן והתקופה אנו רואים חשיבות בקידום מיומנויות הלמידה מרחוק ומקרוב באמצעים פדגוגיים מגוונים ומקוונים, בדגש על פיתוח הקשר האישי עם התלמידים ותוך שמירה על הכיתה כיחידה חברתית גם בזמן למידה מרחוק.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מתן מענה מותאם פרט למגוון הלומדים בדגש על העצמת חוזקות בתחומים שונים לפיתוח מיומנויות וכישורי חיים ולקידום ההישגים

2

הבניית תוכניות פדגוגיות חוייתיות כחלק מתפיסת חשיבות הלמידה הפעילה והחדשנית תוך שימוש במרחבי למידה חוץ כיתתיים חדשניים.

3

התמקצעות שוטפת של צוות המורים במסגרת הדרכות והשתלמויות מוסדיות בתחום הלמידה הדיפרנציאלית משמעותית וחוויתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מערך התאמות דינאמי מותאם צרכים רלוונטיים המבוסס על מיפויים ותוכניות עבודה בעקבותיהם.
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מערכת בית ספרית מגוונת המשלבת למידה במרחבים חוץ כיתתיים: נגריה, מטבח, מרחבי פעילות ולמידה חוייתית. במערכת השעות קיימים לפחות שני שיעורי חקר שבועיים, שיעור "תלמיד נבחר"(נואם צעיר), שישי ללא תיק: למידה במרחבי בחירה, חונכויות קבועות, שיעור "שיר של יום" ותוכנית אלבום מדבקות ייחודי.
3

מהלך רשותי קהילתי

שדרוג מרחבי למידה חוץ כיתתיים בהתאמה לשכבות הגיל השונות והבניית מערכת שעות לחדרים. הטמעת תוכניות למידה שכבתיות יחודיות בדגש על שילוב פדגוגיה וקידום מיומנויות לומד עצמאי במרחבים השונים.
4

מהלך רשות

מיזמים תורניים יחודיים במטרה להעצמת התלמידים ולפיתוח החוסן הדתי ציוני של בוגרי ביה"ס. וכן פרוייקטים לפיתוח ועידוד כישרונות צעירים באומנויות השונות: מוסיקה, תנועה, ועוד…
5

מהלך רשותי נוסף

מעגלי שיח ולמידת עמיתים בנושאים פדגוגיים וחינוכיים חשובים, הצוות החינוכי לומד ומתמקצע לאורך השנים ומשתף את העמיתים בידע המקצועי.