רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סיגל אגוזי איתן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384024

משעולים – בית חינוך, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

סיגל אגוזי איתן

סמל מוסד:

384024

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך המהווה מרחב להתפתחות רגשית, חברתית ולימודית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

Well-being

2

התפתחות

3

בחירה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שגרות וסדירויות מותאמות חזון וייחודיות
2

מהלך רשותי ארגוני

שיתופיות ועבודת צוות גם בקרב תלמידים וגם בצוות החינוכי
3

מהלך רשותי קהילתי

"בית מדרש" – מפגשי שיח קבועים בנושאים שונים להורים, צוות וילדים

4

מהלך רשות

התפתחות מקצועית – התמקצעות הצוות

5

מהלך רשותי נוסף

צוות חינוכי כקהילת למידה, פיתוח ויישום