מתחים ודילמות במהלך הליווי הבית ספרי

מה בסדנא?
מתחים ודילמות במהלך הליווי הבית ספרי
רביעי 25.01
15:00 – 16:00
הזמנה 📩 לדיון פתוח על אתגרי הליווי וחשיבה משותפת 🧠 על ההתמודדות
מהלך הליווי הבית סיפרי- אתגרים ודילמות
הצעות לדרכים להתמודד עם המתחים והדילמות
אתגרים ומענים - מרחבי חינוך
הקלטת הסדנא