רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

רחלי מאירי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

310177

ניל"י, זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

רחלי מאירי

סמל מוסד:

310177

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ללוות כל תלמיד ותלמידה להיותם לומדים עצמאיים בעלי יכולת בחירה מוסרית ,הפועלים בשיתופיות מתוך אמות מידה ערכיות ומחוייבים לעולם טוב יותר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד – אחריות משותפת למימוש ה "אני מאמין" הבית ספרי.

2

הכרה בשונות ובמגוון הכישורים והיכולות של הלומדים והצוות החינוכי.

3

פיתוח מיומנויות ה"לומד העצמאי" במציאות של עולם המח"ר (מורשת, חדשנות, רעות).2 עקרונות נוספים:* חינוך לתרבות של אכפתיות, אחריות ומחוייבות לאדם ולסביבה. •אפשרויות בחירה מתוך כבוד ללומדים ולתהליכי למידה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תפגשו מערכת לימודים ייחודית המותאמת לתפיסה חינוכית עכשיוית ומתקדמת, המעניקה לילדנו סביבות לימודים מגוונות המאפשרות ייחודיות, שונות, מימוש אישי, רעות ואחווה והכל בנעימים, בשלווה, ברוגע וביטחון, על מנת שכולם יהנו מהדרך
2

מהלך רשותי ארגוני

בסדר היום של כל תלמיד ותלמידה 3 עוגנים משמעותיים: פותחים בוקרבשעת יח"ד – חוויה, למידה ודיאלוג,זמן רעות – לחיברות,גיבוש והנאה ומקום לבחירה אישית.
3

מהלך רשותי קהילתי

מערכת השעות המבטאת תפיסה חינוכית ייחודית ובה מקצועות רב תחומיים, ערכיים, רגשיים וחברתיים כדוגמת "חברי ואני", "מיומנויות למידה", נח"ת (נוהג, חברה, תרבות)
4

מהלך רשות

מוזיאוניל"י – המוזיאון הפרטי שלנו אוצר את המורשת של המדינה, המושבה וביה"ס דרך תהליכי למידה של ילדינו. זהו מרחב לצמיחה אישית, התנסות חווייתית ולמידה חדשנית בו ילדים מלמדים ילדים.
5

מהלך רשותי נוסף

אנו ממשיכים להתחדש, ליזום, ללמוד וללמד, להתאים עצמנו לרוח העכשווית ולהוות בית תוסס, שמח, ייחודי ומגוון המכבד את השונה והאחר בקרב התלמידים והמבוגרים