רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

חדוה זילברברג בן ישר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

311209

ניר עציון , חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

חדוה זילברברג בן ישר

סמל מוסד:

311209

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך "חמ"ד ניר עציון" הנמצא בשבילי היער, מציע חינוך ערכי וחיבור טבעי בין הילד למרחב הטבעי שסביבו. חינוך פורץ גבולות במיקום, בתכנים ובחיבורים השונים. אנו רואים את הילד כחלק מסביבתו הטבעית ומתוך כך מעודדים ילדים לערכי אחריות, סקרנות, מעורבות ויצירתיות – בשביל שיוכלו לממש את האפשרויות הנמצאות בהם.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

איזון והתבוננות


2

קהילתיות

3

פעלנות ויזמות בלמידה פורצת גבולות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח תכניות לימודים ייחודיות המבוססות על לימודי יער ומונטסורי – למידה והגשמה במרחבי הטבע
2

מהלך רשותי ארגוני

היצע עשיר של לימודים מיוחדים במערכת – למידה בשטח ביישובים השונ ים, שיעורי יער, מלאכות קדומות, אימוץ נחל בוסתן, לימוד חוויתי סדנאי
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית פרלמנט ילדים בו הילדים שותפים בקבלת החלטות בבית הספר
4

מהלך רשות

בית מדרש רב גילאי בטבע – "עולם הרוח בכרמל", העמקה בארון הספרים היהודי בחיבור לנפלאות הבריאה שסביבו בדרכי לימוד מגוונות
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת חלל מייקרס ותכניות למידה תואמות המבוססות מיומנויות המאה ה- 21