nathan-dumlao-TMU6dl6La9k-unsplash

כרטיס תיירות חינוכית

נתיבות יורם, באר שבע
שם בית הספר:
נתיבות יורם, באר שבע
נתיבות יורם, באר שבע
עושר תרבותי מהווה חלק משמעותי בעיצוב אישיותו של התלמיד ובניית חוסנו האישי
מסלול תיירות:
למידה חברתית רגשית

מהו סוד הקסם של אקלים מיטבי? 

שאלה זו תתעורר בכם עת יקבלו את פניכם שתי מקהלות, מצד זה המקהלה הצעירה ומצד זה המקהלה הבוגרת. ברקע נשמע סולמות בליווי פסנתר – אלה שיעורי פיתוח קול. מהאולם נשמע מקצבים שונים – אלה שיעורי תיאוריה ובחדרים נשמע נגינה בכלי מיתר, נשיפה והקשה שונים. בסוף המסדרון נשמע רק יצירה ונחשוב ששכחו את הטייפ דלוק, אבל לא, מדובר בשיעור האזנה

ומה בשאר הלימודים ה"פורמאליים" – בהם מתקיים דיאלוג בו לא בהכרח נשמע את המורה. המורה כאן משעה את נטייתו לשלוט בשיח. "זה הסוד של אקלים מיטבי", יסבירו המאחרים. צריך לגבש ולעצב נורמות לשם שיח משמעותי (כאן קוראים לעבודה זו "אימונים"), יוסיפו וידגימו נורמות אחדות, התקפות למפגש פורמאלי ובלתי פורמאלי, כאחד. 

המטרה היא לפתח את האחריות האישית של כל תלמיד.ה, את היכולת שלהם להתנהל מתוך אחריות. האמצעי: שפת המוזיקה והשיח הרפלקטיבי. כשתפגשו את המנהלת או מורה מכיתה אחרת צופה בשיעור, תדעו שזה מתוך שיח פדגוגי ער ומתמיד. לגבי עבודת הצוות החינוכי – מומלץ להתעניין בנושא כי יש כאן מטען עצום לחלוק עם האורחים.

היכונו לשאלות ולאו דווקא לתשובות – כי זו שיטת ההוראה כאן!

כרטיס ביקור
שם בית הספר:
נתיבות יורם, באר שבע
סמל מוסד:
610329
שלב גיל:
יסודי
יישוב:
באר שבע
רשות:
באר שבע
מחוז:
דרום
שם המנהל/ת:
נורית צרפתי
פרקטיקות ייחודיות

ביה"ס עוסק בחינוך למוסיקה ובחינוך באמצעות המוסיקה. החינוך למוסיקה נעשה בזיקה לתחום עצמו ובהקשריו ושימושיו החברתיים כמזמן עיסוק בשאלות של זהות , תקשורת בין אישית, יחסי פרט וקבוצה ומשכלל יכולות קוגניטיביות ורגשיות.

אנו מאמינים כי ביה"ס משמש זרז חברתי וגורם מלכד ומקשר בין כל הגורמים המשפיעים על עיצוב אישיותו של הילד. ככזה, משימתו המרכזית של ביה"ס, לזהות תהליכים חברתיים המתרחשים ולנסות לשנות, להתמודד ולהשפיע על הסביבה, באופן מודע ומתוכנן. ביה"ס בחר  לעשות זאת באמצעות המוסיקה. הצוות החינוכי רואה במוסיקה מוקד אמנותי ופדגוגי, המהווה אמצעי לטיפוח מצוינות, פיתוח מיומנויות למידה וכישורי חיים. זאת מתוך אמונה כי עושר תרבותי מהווה חלק משמעותי בעיצוב אישיותו של התלמיד ובניית חוסנו האישי.

המוסיקה היא אמצעי לרכישת כלים ומיומנויות שיאפשרו לתלמיד להיות לומד יעיל ועצמאי ולהתפתח במסלול אישי למנהיגות עצמית ולמצוינות. תכנית הלימודים הבית ספרית, מקשרת את לימודי המוסיקה עם פיתוח ערכים ומיומנויות חיים: מצוינות, נחישות, התמדה, יצירתיות, אחריות, יכולת לעבוד בקבוצה, משמעת עצמית ובחירה.

מעבר לחוויה התרבותית, יש בכוחה של המוסיקה ,לעודד ולזמן לתלמידים סיטואציות בהן יצטרכו לבחון ,למיין ,לטייב ולנתח את בחירותיהם וזאת באמצעות שיח מודע באקלים בית ספרי, מעודד, מעצים ומחנך. לימודי המוסיקה הינם לימודים תובעניים  הדורשים עקביות והתמדה. דרישה זו לעיתים יוצרת משברים בקרב הלומדים ומזמנת לצוות החינוכי  אתגר למתן כלים להתמודדות עם משברים.