רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

ניצה אורלי אבידר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

415596

סורקיס, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

ניצה אורלי אבידר

סמל מוסד:

415596

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בסורקיס פועלים לפיתוח אישי וקהילתי מתוך אמונה שכל אחד.ת יכול.ה לחלום.להעז, להצליח.
בית הספר מקיים מודל ייחודי ובו לכל תלמיד.ה יש שני מחנכים המלווים אותו.ה כדמויות משמעותיות. במודל באים לידי ביטוי שיתופי פעולהבין המחנכים בימי הורים, בכתיבת מסמכי הערכה ובמועצות פדגוגיות. למחנכים יש אחריות משותפת בתחומים רגשי, חברתי והתנהגותי.
בבית הספר נותנים ביטוי לחוזקות אישיות, בחירה של מקצועוצ העשרה, שיעורים ייעודים לפיתוח אישי עשייה זו מושתת על ערכי שייכות, מיצוי ומצוינות כבוד הדדי ושיתופי פעולה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שתי דמויות חינוכיות ומשמעותיות המלוות כל תלמיד.ה

2

בחירה בתהליכי הוראה למידה

3

ראייה הוליסטית של הפרט ומתן מענה הולם
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

יש שיעור שבועי במערכת לפיתוח אישי. תכני השיעור הם דרעים שונות של אימון אישי לצמיחה של התלמידים
2

מהלך רשותי ארגוני

קמפוסים בנושאי העשרה בכל שכבות הגיל , כולל שפות זרות כמו איטלקית, ספרדית וערבית.
3

מהלך רשותי קהילתי

חונכויות תלמידים שיעור בשבוע שכבת גיל בוגרת יותר חונכת שכבת גיל צעירה יותר.
4

מהלך רשות

למידה חוץ כיתתית בחצר בית הספר בנושאים רלוונטים שונים
5

מהלך רשותי נוסף

כיתות מעבדה בתחומי חשבון ושפה