שם בית הספר:
סנט ג'וזף אקליריקי
פיתוח בעלי תפקידים ברוח של יחסים גמישים ותרומה הדדית
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בהתבסס על חזון בית הספר, הצוות המוביל ביקש להבנות את מארג בעלי התפקידים של בית הספר ברוח של יחסים גמישים ותרומה הדדית, ושהאינטראקציה ביניהם, בתוך התפקיד ובין התפקידים השונים, תהיה יעילה, מסודרת, ברורה ואפקטיבית. בהיבט הפורמאלי, בית הספר הגדיר מסגרת זמן והקצה מקום מובנה לבעלי התפקידים לדיון בסוגיות חברתיות, חינוכיות ופדגוגיות הנוגעות לכלל בית הספר. בהיבט הלא פורמאלי, העיסוק בסוגיות חברתיות וחינוכיות התקיים במסגרת זמן ומקום גמישים.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

יצירת רשת אינטראקציות, המבטיחה פעולות ומפגשים – היררכיים ופורמליים לצד לא פורמליים – שבהם לומדים כל באי בית הספר אחד מהשני, ומחליפים מידע ומיומנויות.

מהלך 1 – בניה ועיצוב חזון בית הספר כך שיכלול בתוכו חידוד והבהרת תחום העיסוק של כל בעל תפקיד בבית הספר, לצד אופי האינטראקציה הרצוי עם שאר בעלי התפקידים. לשם ביצוע המהלך, נבנה צוות הוראה מוביל, הכולל את בעלי התפקידים הראשיים בבית הספר – מנהל, רכזי שכבות, רכזי מקצוע, יועצות ואנשי המחשוב. הצוות ערך ישיבות שבועיות להטמעת ערכי בית הספר, יצירת שיתופי פעולה ומתן מענה להתלבטויות, שיצרו בסיס איתן לקשר בין ההנהלה למורים, וחוסן חברתי ותרבותי בתוך בית הספר.

מהלך 2 – שיתוף בידע ייחודי מקצועי ואישי: כל מורה תרם לסגל ההוראה מהידע שלו בתחום בו הוא שולט ומבין. כך סייעו המורים זה לזה בהתמודדות עם שינויים, ונתנו מענה לצרכים בהוראה, דבר שטיפח אווירה חיובית, ועודד יחסי קרבה בין מורים ובין מורים לתלמידים.

מהלך 3 – הפקת לקחים: ישיבות סדירות, ברמה של צוות מוביל, שכבה, מקצוע וסגל הוראה, שמטרתן ללמוד מהצעדים שבוצעו, ולקיים סיעור מוחות פתוח במענה לאתגרים שצצים.

מהלך  4 – לאחר קבלת החלטות חדשות התמודדות עם הסיכונים ומימוש את ההחלטות, תוך כדי למידה ושיפור, ואחריות להמשיך ולצמוח.

 

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
סנט ג'וזף אקליריקי
סמל מוסד:
247023
שם המנהל/ת:
סמעאן אבו סני
חברי צוות פיתוח:
נאדרה סאלח וכאותר זועבי
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: