ספר 4

פדגוגיה מוטת עתיד
במציאות המשתנה

טוב שבאת!
רוצה להבין איתנו את המציאות המשתנה?
כל אחד מהמלבנים שלפניך מייצג חלק מתוכן הספר – בלחיצה על המלבן ניתן לקרוא תקציר של החלק ו/או להוריד את התוכן המלא למחשב. אפשר להגיע לחלקים השונים גם דרך אייקון התפריט בפינה השמאלית העליונה ו/או לנווט באמצעות הסרגל התחתון, שמאפשר לעבור בין מגמות העתיד או לחזור לתחילת הטקסט למעלה.
איך כדאי להתחיל? לבחירתך – בסדר כרונולוגי, או לחילופין לשוטט בין חלקיו השונים לפי הרצון והעניין שלך.
באפשרותך לנווט, לקרוא, להתנסות – ולעשות זאת לשלך!

המציאות משתנה לנו מול העיניים

סדרי עולם וגבולות משתנים, מבנים ותיקים ועמידים נפרצים.
העולם נמצא בתהליכי שיבוש.

מה קורה פה? (1.1)

המציאות הופכת לתנודתית, לא ודאית, מורכבת ועמומה
לקריאה

ומה צפוי לקרות? (1.2)

מגמות ה-STEEEP משפיעות על המציאות שלנו - כיצד נתכונן אליהן?
לקריאה

מה אנו משערים שיתרחש בעתיד? (2)

למשל, האם נתמודד עם משבר האקלים?
ואיך יראה בית הספר?
לקריאה

איך מתמודדים
עם זה? (3,4)

ארגון חינוך מורכב מסתגל ומודל פמ"ע, לעיצוב חינוך רלוונטי במציאות המשתנה
לקריאה

ת'כלס
מה לעשות? (5)

המלצות לפעולה, המבוססות על השלכות מגמות העתיד על מערכת החינוך
לקריאה

ומה בהמשך? (6)

נשמח לשמוע מה אתם חושבים
לקריאה

על הספר

מידי יום ביומו מציבה בפנינו המציאות המשתנה אתגרים חדשים, המשפיעים על עתידם של ילדים ובני נוער בעולם כולו. הפוטנציאל לשיפור ההתמודדות של הילדים ובני הנוער עם אתגרים אלו טמון בחינוך, באמצעות הקניית מגוון כישורים – קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים.
מאז פרסומו של הספר הראשון, שהפיקה מחלקת המחקר של אגף מו"פ ניסויים ויוזמות במשרד החינוך, השתנה העולם שהכרנו, ומגפת הקורונה שפרצה האיצה במהירות מגמות שינוי אשר בצבצו בשדה החינוכי עוד קודם לכן.
בתקופה מאתגרת זו מתפרסם ספר זה, הרביעי במספר, והוא מכיל סריקה וזיהוי של מגמות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות, פוליטיות וחינוכיות בעולם ובישראל, כולל אתגרים, הזדמנויות, תרחישים והשלכות שיכולים להעשיר ולהפרות את המעשה החינוכי; מודלים ארגוניים פדגוגיים, היוצרים יחד תפיסה הוליסטית להתמודדות עם המציאות המשתנה; והמלצות יישומיות למערכת החינוך. בסיום מובאים כלים שמסייעים ליישום התפיסות וההצעות שמובאות בספר.
הספר מיועד לכל בעלי העניין במערכת החינוך – גופי מטה ומחוזות במשרד החינוך, אגפי החינוך ברשויות מקומיות, רשתות חינוך, מוסדות חינוך, מוסדות להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים, ארגוני מגזר עסקי ומגזר שלישי, אקדמיה, מפקחים, מנהלים, מורים, תלמידים, הורים וקהילות.
מאחר והספר מונגש דיגיטלית, הוא יעודכן כל העת באתר, ותהיה אפשרות להגיע למהדורות קודמות שלו ו/או להדפיס תוצרים לפי הצורך.

המציאות משתנה לנו מול העיניים ...

תעשו לי סדר - מה קורה פה?
עולם ה- VUCA והעידן הקונספטואלי

סדרי עולם וגבולות משתנים. מבנים ותיקים ועמידים נפרצים. העולם נמצא בתהליכי שיבוש! כיצד ישפיעו הכאוס, ההפרעה, השינוי והחידוש על חיינו? מרכיבי ה- VUCA מסייעים לנו להבין זאת:

.תנודתיות (Volatility) –  ככל שהעולם תנודתי יותר, כך השינויים בו הופכים למהירים ופתאומיים, נוצרים בקצב ועוצמה משתנים, ומתרחשים בדפוס שאינו ניתן לניבו

.מול תנודתיות נדרשים ארגונים להתארגנות זמישה (Agility), הכוללת פיתוח מקביל של תהליכים, יכולת לנייד משאבים (כולל כישרונות – טאלנטים), קידום יוזמות ומענים  – במהירות ובגמישו

חוסר ודאות (Uncertainty) ככל שהעולם פחות בטוח, כך קשה יותר להשתמש בניסיון העבר כדי לצפות ולחזות את ההשלכות של אירועים – נוצר מחסור בידע לצד עודף מידע, היוצר "רעשים" והבנה לקויה של סוגיות ואירועים.

אי-וודאות מחייבת זמינות, כרייה ושיתוף במידע; ניתוח וחיזוי מגמות; פיתוח יכולות ללמידה ארגונית לצד היכולת לשכוח למידה קודמת (unlearn); ניהול סיכונים לצד פיתוח תרחישים ואסטרטגיות יצירתיות המתאימות למצבים היפותטיים.

מורכבות (Complexity) –  ככל שהעולם מורכב יותר, כך קשה יותר לנתח אותו. ריבוי כוחות, בלבול סוגיות, וצורך להתייחס למגוון רחב של קשרים, הקשרים והשפעות הדדיות, מקשים על פירוק אתגרים ומציאת פתרונות רציונליים.

מורכבות דורשת הכרות והבנה של השחקנים השונים ופיתוח מענים מדויקים לכל אחד מהם. הכללת מגוון נקודות מבט  תועיל בתהליכי קבלת החלטות במציאות מורכבת.

 עמימות (Ambiguity) בעולם מעורפל תתכן קריאה שגויה של המציאות, בלבול בין סיבה לתוצאה, ושימוש במידע שאינו שלם או מדויק, שיוצרים קושי לפרש ולהמשיג איומים או הזדמנויות לפני שהם הופכים לקריטיים.

עמימות דורשת מארגונים יכולות לניסוי וטעיה, העלאת השערות ובחינתן, וכן המשגה מורכבת של תהליכים והטמעתם באמצעות נהלים ברורים, לצד גמישות מבצעית או תפעולית.

הבנת הדינמיקה והדואליות של ה- VUCA, מציעה לפרט ולארגון דרכי התמודדות עם המציאות המשתנה. בפרק יסקרו היבטים של מנהיגות וקבלת החלטות בעולם ה- VUCA – שילוב של חזון, הבנה, בהירות וזמישות, אומץ והתאמה.

באיזה עידן אנו חיים? 

עד כה הכרנו שלושה עידנים: החקלאי, התעשייתי  ועידן המידע. אנו נמצאים על סף עידן חדש, העידן הקונספטואלי, המתבסס על אינטואיציה, יצירה, תבונה ודמיון: כישורי המוח הימני הם המשאב הנדרש – לעיצוב משותף של פתרונות טובים ויצירתיים, באמצעות סינתזה של רעיונות, מיומנויות, חומרים וידע מתחומים שונים, והסבר של רעיונות חדשים דרך שימוש במטאפורות ו-Storytelling.

מה עתיד לקרות?

מגמות STEEP - השלכות, אתגרים והזדמנויות

"מגמות על" גלובליות משפיעות על המציאות סביבנו בקצב מואץ – יש מגמות שכבר "נולדו" ויש כאלו שרק החלו לבצבץ. ניתוחן מאפשר לבחון בשיטתיות היבטים שונים שלהן, ולזהות תובנות, הזדמנויות ואתגרים העשויים להשליך על עתיד הפרט והקהילה, ולשפר את המוכנות לקראתן.

עיצוב עתיד חינוכי רצוי, המבוסס על זיהוי המגמות ונקיטת פעולות יישומיות בתהליכי הוראה, למידה והערכה ובתהליכים ארגוניים תומכים, ייצרו חינוך רלוונטי, המותאם למציאות המשתנה.

בכל אחד מהיבטי ה-STEEP נסקרו מגמות עולמיות, היבטים ייחודיים לישראל והשלכות של המגמות הללו על החברה ומערכת החינוך – כולל אתגרים חינוכיים וההזדמנויות חינוכיות הנגזרים מהן.

מגמות חברתיות

מגמות חברתיות משתנות בהיבטים תרבותיים ודמוגרפיים, ומשפיעות ישירות על העמדות, הדעות, ההתנהגות, אורח החיים והאינטרסים –  של הפרט, הארגון, הקהילה ואוכלוסיות השונות בחברה.

המגמות שנסרקות:

בריאות ואיכות חיים: שינויים דמוגרפיים וחברתיים; בריאות בהתאמה אישית; סמים פסיכו-אקטיביים ומגפת הקורונה 

בדרך לשלומות ושוויון: מגוון והכללה; מגדר; תרבות ופנאי

עירוניות חדשה: ערים כמוקדי יעילות; עיר העתיד – איטית ומנוהלת; חברות האינטרנט וערים חכמות.

מגמות טכנולוגיות טכנולוגיות חדשות משנות את חיינו – את האופן שבו אנו מתקשרים, עובדים, מבלים ומתניידים. הן יוצרות את ההפרעות ואת ההזדמנויות הגדולות ביותר עבור האנושות, ומניעות את מגמות העל. 

אתגרים חינוכיים

 • עולם חדש צעיר ועני מול עולם ישן זקן ועשיר
 • כוח עבודה מבוגר כמנטורים
 • מוכנות לאירועי עתיד – למידה היברידית

הזדמנויות חינוכיות

 • תמיכת הקהילה
 • הפנמת תרבות של הכללה

 

בריאות ואיכות חיים
 • מגמות חברתיות
שינויים דמוגרפיים וחברתיים
עד שנת 2030 צפויה אוכלוסיית העולם לגדול בכמיליארד נפש ולמנות כשמונה מיליארד תושבים. 97% מגידול  זה באוכלוסייה מיוחס למדינות…
 • מגמות חברתיות
בריאות ורפואה מותאמת אישית
שירותי בריאות וטכנולוגיה הם תחומים המקיימים ביניהם קשר הדוק,[20] מושכים השקעות מאסיביות, ומסייעים לתעשייה לשפר את ההון הבריאותי ברחבי…
 • מגמות חברתיות
סמים פסיכו-אקטיביים ומגפת קורונה
בעשורים האחרונים חלה בעולם עלייה מתמדת בשכיחות השימוש וההתמכרות לחומרים פסיכו-אקטיביים. מצב זה גורם לכך שמדינות רבות נדרשות לשאת…
בדרך לשלומות ושיוויון
 • מגמות חברתיות
מגוון והכללה
מגוון והכללה[38](Diversity and inclusion – D&I)  צוברים תאוצה בעולם כולו בכל תחומי החיים ובעולם התאגידים בפרט. אך יתרונותיהם הרבים…
 • מגמות חברתיות
מגדר
נשים בעבודה תורמות למגוון ולרווח כלכלי – מעבר לעובדה שהאוכלוסייה המזדקנת מעלה את הצורך בהעסקת נשים, גוברת ההכרה בכך…
 • מגמות חברתיות
תרבות הפנאי תורמת לשלומות
אזורים ירוקים, פארקים וסביבות פעילות פנאי חיוניים לביסוס ולשמירה על איכות החיים בכל קהילה, הם מבטיחים את בריאות האוכלוסייה…
עירוניות חדשה
 • מגמות חברתיות
ערים כמוקדי יעילות
הערים מאוכלסות בצפיפות רבה יותר מאשר היישובים מחוץ להן, כלומר בני האדם המתגוררים בעיר משתמשים בפחות קרקע לאדם. בסין…
 • מגמות חברתיות
עיר העתיד – איטית ומנוהלת
את ערי העתיד נהוג לדמיין כערים  שקצב החיים בהן  מהיר והוא הולך וגובר כל העת בסיוע הטכנולוגיה. ערים נחוות…
 • מגמות חברתיות
חברות האינטרנט בונות את הערים החכמות
הקמת מערך עירוני שלם, על כל המערכות והאינטגרציה ביניהן, הוא דבר שטרם  נעשה, והוא יהיה האתגר הגדול של העשור…
מגמות טכנולוגיות

טכנולוגיות חדשות משנות את חיינו – את האופן שבו אנו מתקשרים, עובדים, מבלים ומתניידים. הן יוצרות את ההפרעות ואת ההזדמנויות הגדולות ביותר עבור האנושות, ומניעות את מגמות העל. 

המגמות שנסרקות:

עצמאות מיקום ומסירה גמישה: עסק מחובר חכם; הענן המבוזר העתידי; התפתחות האינטרנט של הדברים; GS מהפכה טכנולוגית תעשייתית

מרכזיות האדם: האינטרנט של ההתנהגויות; פיתוח חוויה כוללת; העצמה אנושית קוגניטיבית

בינה מלאכותית: טכנולוגיות בינה מלאכותית; עולם רווי בינה מלאכותית; בינה מלאכותית ואתיקה

ביטחון ברשת: מודל ההסכמה נשבר; רשת אריג לאבטחת רשת; האבטחה עובדת לענן.

אתגרים חינוכיים

 • הטמעת אוריינות דיגיטלית בקרב צוותי הוראה
 • תשתיות טכנולוגיות ומכשירי קצה זמינים
 • ביטחון מידע ונתונים

הזדמנויות חינוכיות

 • הוראה ולמידה היברידית כתורמות לשוויון הזדמנויות
 • ליווי, הערכה וניטור הלומד והמורה
 • קידום תשתיות שיתופי ידע – בין מורים ולומדים, בין לומדים ולומדים ובין מורים למורים – בכל עת
 • ובכל מקום
 • מציאות מורחבת בשירות החינוך – מתי?

 

עצמאות מיקום ומסירה גמישה
 • מגמות טכנולוגיות
עסק מחובר חכם Intelligent composable business
הוא עסק שיכול להתאים ולארגן את עצמו כל פעם מחדש על בסיס המצב הקיים. ארגונים נדרשים להניע טרנספורמציה דיגיטלית…
 • מגמות טכנולוגיות
הענן המבוזר – העתיד של הענן (Distributed cloud)
מחשוב ענן או עננים ( Cloud computing ) הוא מודל המאפשר גישה נוחה על גבי רשת תקשורת ועל פי…
 • מגמות טכנולוגיות
התרחבות האינטרנט של הדברים (Internet of Things)
קווין אשטון טבע את הביטוי 'האינטרנט של הדברים' בשנת 1999, אך  לפחות עשור נוסף היה צריך לחלוף כדי שהטכנולוגיה…
 • מגמות טכנולוגיות
5G – מהפכה טכנולוגית ותעשייתית
הדור החמישי האלחוטי (Gen 5) הוא האיטרציה האחרונה של טכנולוגיית הסלולר, הוא צפוי לתת מענה לשימוש הגובר ברשת (תעבורת…
מרכזיות האדם
 • מגמות טכנולוגיות
עליית האינטרנט של ההתנהגויות (IoB Internet of Behaviors)
האינטרנט של ההתנהגות הוא שלוחה של האינטרנט של הדברים,[81] והוא נתפס כאחת המגמות היותר משמעותיות בשנת 2021. חיבור הדדי…
 • מגמות טכנולוגיות
פיתוח חוויה כוללת
חוויה כוללת משלבת ניסיון רב-חווייתי – חווית לקוח, חווית עובדים וחווית משתמש – כדי לשנות את התוצאה העסקית. המטרה…
בינה מלאכותית
 • מגמות טכנולוגיות
התפתחות של טכנולוגיות בינה מלאכותית
עיצוב אסטרטגיית הנדסת בינה מלאכותית – הנדסת בינה מלאכותית מתמקדת בפיתוח כלים, מערכות ותהליכים המאפשרים יישום בינה מלאכותית בהקשרים…
 • מגמות טכנולוגיות
עולם רווי בינה מלאכותית
פיתוח עולם המשחוק (gaming)- הרובוטיקה והבינה המלאכותית קידמו פריצות דרך בכל הקשור לאופן התכנון של משחקי מחשב והשימוש בהם….
 • מגמות טכנולוגיות
בינה מלאכותית זקוקה לאתיקה ורגולציה
מערכות למידת מכונה מנטרות את מה שאנחנו עושים, אוספות עלינו מידע מקיף ומפורט, מעבדות ומנתחות אותו לפרטי פרטים. הן…
ביטחון ברשת
 • מגמות טכנולוגיות
שבירת מודל "ההסכמה האישית"
חברות טכנולוגיה הוכיחו שהן אינן דואגות לאינטרסים של הפרט בכל הנוגע לנתונים האישיים שלו.[105] רשימות גדושות פרטי מידע אישיים…
 • מגמות טכנולוגיות
רשת אריג לאבטחת רשת Cybersecurity mesh
שמירה על הביטחון צריכה לבוא לידי ביטוי גם ברשתות התקשורת. טכנולוגיית Mesh, המכונה בעברית "רשת אריג", נחשבת לפתרון הטכנולוגי…
 • מגמות טכנולוגיות
האבטחה עוברת לענן
מחשוב ענן משנה במהירות את טכנולוגיות המידע (IT), משפר את הפרודוקטיביות, מפחית עלויות ומעצים את יכולת הניהול. העברת האבטחה…
מגמות כלכליות

הכלכלה החדשה מאופיינת בגלובליות, דינאמיות וגמישות, ומושפעת מטעמים משתנים ומטרנדים. הכלכלה הושפעה מאד ממגפת הקורונה, שהשפעותיה עדיין מעצבות את מסלול הפעילות הכלכלי העולמי.

המגמות שנסרקות:

גלובליזציה: זרימת סחר; תזרימי הון; זרימת מידע; זרימת הון אנושי

FoodScience או Agrifoodtech: 

AgTech FoodTech; מחקלאות מסורתית ל-AgTech ; מגפת הקורונה וה- Agrifoodtech

עולם התעסוקה: מגמות בשוק העבודה; כשירויות לעולם העבודה העתידי; האיזון בין מעסיקים ומועסקים הופר

שירותים ומוסדות פיננסים: שירותים פיננסים משתנים; דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית; שת"פ פינטק ובנקים מסורתיים.

אתגרים חינוכיים

 • צורך בפיתוח פרדיגמת למידה לאורך החיים על בסיס אוריינות דיגיטלית-טכנולוגית
 • פיתוח מערכת לימודים גמישה והיברידית
 • קידום למידה בהתאמה אישית (פרסונליזציה) ופיתוח יכולת הבחירה

הזדמנויות חינוכיות

 • פיתוח תוכנית הכשרה וחקר של הון אנושי בחינוך כמדיניות קבועה
 • מערכת החינוך כגוף הכשרה מערכתי מודולרי וגמיש

 

הגלובליזציה עדיין עמנו
 • מגמות כלכליות
זרימת סחר
התעצמות הסחר העולמי עלתה על התחזיות המוקדמות האופטימיות ביותר. הסחר בסחורות אמנם ירד משמעותית במרץ ובאפריל 2020, אבל חזר…
 • מגמות כלכליות
תזרימי הון
תזרימי ההון וזרמי השקעות חוצי גבולות נפגעו קשה אף יותר מהמסחר על ידי המגפה. המשקיעים משכו כמויות שיא של…
 • מגמות כלכליות
זרימת מידע
לפני המגפה היו סימנים להאטה בגלובליזציה של זרמי המידע. הצמיחה של תעבורת האינטרנט הבין-לאומית, שיחות טלפון, תמלוגים ושיתוף פעולה…
 • מגמות כלכליות
זרימת הון אנושי
ניידות ההון האנושי ירדה באופן חסר תקדים בשנת 2020, כאשר מדינות סגרו גבולות כדי לרסן את התפשטות הנגיף. היקף…
foodScience או Argifoodtech
 • מגמות כלכליות
AgTech FoodTech ומה שביניהן…
טכנולוגיית המזון "FoodTech" היא הגדרת המטרייה הכוללת לתחום כולו. זהו המגזר המתפתח ביותר, והוא עוסק במינוף טכנולוגיה ליצירת יעילות…
 • מגמות כלכליות
מחקלאות מסורתית ל- AgTech
אגריטק כולל חידושים ויכולות טכנולוגיות המשנים את אופן הגידול, הקטיף, האריזה, האחסון, ההובלה, העיבוד והמכירה של מזון ושל מוצרים…
 • מגמות כלכליות
מגפת הקורונה וה- agrifoodtech
הזרימה החופשית של סחורות ועבודה ויכולתם של הצרכנים ללכת לחנויות ולמסעדות הוגבלה ולעיתים אף נחסמה בתקופת מגפת הקורונה, אך…
עולם התעסוקה
 • מגמות כלכליות
מגמות בשוק העבודה
הניסיון האנושי (HX – Human Experience) יחליף את ניסיון העובד EX – Employee Experience).[152]) הפריזמה של ניסיון עובדים (EX)…
 • מגמות כלכליות
כשירויות לעולם העבודה העתידי
יכולת התמודדות עם עמימות (Ambiguity) פיתוח סקרנות ופתיחות – ככל שהדברים נעים מהר יותר, יש פחות זמן לשהות, להעריך…
 • מגמות כלכליות
האיזון בין מעסיקים ומועסקים הופר
עוצמה עולה של העובדים – עובדים בתעשיות רבות נמצאים בעמדת כוח שכמוה לא חוו במשך שנים. הכלכלה מתאוששת במהירות…
שירותים ומוסדות פיננסיים
 • מגמות כלכליות
שירותים פיננסיים משתנים
התאמה אישית – מומחי שיווק מקדמים את היתרונות של ההתאמה אישית כדי למשוך ולשמר לקוחות. מאגרי עתק של נתונים…
 • מגמות כלכליות
דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית
דרישה הולכת וגוברת לחוויית בנקאות דיגיטלית של הדורות הצעירים משנה את אופן הפעולה של כל תעשיית הבנקאות[164]. הרצון הגובר…
 • מגמות כלכליות
שיתוף פעולה גובר בין פינטק לבנקים מסורתיים
"פינטק" (FINTECH) הוא שילוב של שתי מלים: "פיננסים" ו"טכנולוגיה". חברות הפינטק הן חברות שפיתחו טכנולוגיות שנועדו לאפשר לצרוך שירותים…
מגמות סביבתיות 

המודעות העולמית להשלכות של תהליכים סביבתיים על החיים על פני כדור הארץ גוברת, ומדגישה את הצורך להתייחס ברמה העולמית לקיימות, לאתגרים סביבתיים, למניעת אסונות ולצמיחה ירוקה.

המגמות שנסרקות:

איומים סביבתיים מתגברים: קיצוניות עולה במזג האוויר; משבר המים העולמי; עלייה בסיכוי להתפרצות מגפות; היבטים חברתיים ומשבר האקלים

עליית תפיסת הקיימות: מודעות אקולוגית וערי קיימות; תכנון מחדש של ערים; אקטיביזם סביבתי מקדם קיימות; תזונה צמחונית, טבעונית ומתורבתת

צמיחה ירוקה: יצירת מנגנוני רישוי ופיקוח; הפחתת צריכת מזהמים כאסטרטגיה; מקורות אנרגיה ואנרגיות מתחדשות; פעילות אזרחית מובילה לשינוי; פרדוקס הצמיחה הירוקה.

אתגרים חינוכיים

 • שינוי התפיסה הציבורית לגבי המצב המשתנה
 • פיתוח הכשרות ממוקדות הצורך של הכלכלה הירוקה
 • קידום אוריינות ומודעות סביבתית לפיתוח בר – קיימא אצל הלומדים
 • בתי ספר המתנהלים כארגונים ירוקים בני-קיימא
 • יצירת תוכניות לימוד לתחומים חדשים במערכת החינוך, באקדמיה ובהכשרה המקצועית

הזדמנויות חינוכיות

 • פיתוח כשירויות דרך למידת נושא הסביבה
 • תרומה מעשית לסביבה: מִחזור
 • קידום פדגוגיות משחקיות דרך למידת נושאי סביבה
 • חינוך ערכי דרך חינוך לקיימות

 

איומים סביבתיים מתגברים
 • מגמות סביבתיות
תופעות מזג אוויר קיצוני מתרבות
הקורונה וההאטה הכלכלית בשנת 2020 לא עצרו את משבר האקלים, ואף שתקופות הסגר העולמי יצרו תחושה של האטה, הרי…
 • מגמות סביבתיות
משבר מים עולמי
משבר האקלים מאתגר את הקיימות של מקורות מים, שגם כך נמצאים תחת לחץ חריף במקומות רבים בעולם. הוא מגביר…
 • מגמות סביבתיות
עלייה בסיכוי להתפרצות מגפות
  תרשים 36 דרכי הפצת מחלות זאונוטיות מגפות לא מוכרות מתפתחות ומתפשטות בקצב מואץ והופכות לאיום עולמי. בארבעים השנים…
 • מגמות סביבתיות
היבטים חברתיים בהשפעת משבר האקלים
אקלים עירוני – לערים פגיעוּת ייחודית לנזקי אקלים. מאפיינים עירוניים עלולים להגביר תופעות אקלימיות ולהעצים את החשיפה של האוכלוסייה…
עליית תפיסת הקיימות
 • מגמות סביבתיות
יצירת מנגנוני רישוי ופיקוח
הכלכלה המעגלית, העושה שימוש במוצרים הנזרקים (waste) של האחד כבחומר גלם של האחר, משנה את דפוסי הצריכה הציבוריים ומניעה…
 • מגמות סביבתיות
הפחתת צריכת מזהמים
כאסטרטגיה במסגרת הצמיחה הירוקה, ניתוק Decoupling)) בין ייצור כלכלי לבין פגיעה בסביבה  – בהפחתה צריכת מזהמים כמו פלסטיק עשוי…
 • מגמות סביבתיות
גיוון מקורות האנרגיה ופיתוח אנרגיות מתחדשות
היעד המרכזי של משרד האנרגיה הוא שחרור מתלות במקורות אנרגיה מתכלים ובראשם דלק מאובנים (פחם, נפט וגז), שהוא משאב…
 • מגמות סביבתיות
פעילות אזרחית מובילה לשינוי
שינוי כלכלי ושינוי הרגלי צמיחה. צרכנים רבים מבינים את החשיבות של ייצור "נקי", שאינו פוגע  בסביבה, ומצפים לכך ממוצרי…
 • מגמות סביבתיות
פרדוקס הצמיחה הירוקה
אחד הטיעונים של התומכים בצמיחה כלכלית בלי פוסקת, הוא שלצד העלייה בקצב הייצור קיים תהליך מתמיד של התייעלות בשימוש…
צמיחה ירוקה
 • מגמות סביבתיות
מודעות אקולוגית גוברת ואימוץ ערכי קיימות
המאה ה-20 הורישה לנו המצאות טכנולוגיות מפוארות, אך גם שינויים סביבתיים מאיימים הנגרמים מפעילות אנושית והמדרדרים את מצב הסביבה…
 • מגמות סביבתיות
תכנון מחדש של ערים
עליית הטמפרטורות משפיעה באופן קריטי על העלייה בקצב המסת הקרחונים ובשל כך על עליית נפח המים, הגורמת לעליית פני…
 • מגמות סביבתיות
אקטיביזם סביבתי מקדם קיימות
משבר האקלים תרם להתעוררות אקטיביסטית של הדור הצעיר, המודע היטב להשלכות משבר האקלים על  עתיד העולם שבו יהיה עליהם…
 • מגמות סביבתיות
תזונה צמחונית, טבעונית ומתורבתת
שלא במפתיע, אקטיביזם סביבתי נוגע גם לתזונה. ישראל היא מובילה עולמית באחוז הטבעונים באוכלוסייה (תרשים38 [254]), ובשנת 2015 נבחרה…
מגמות פוליטיות

תפקידה של המנהיגות הפוליטית הוא לשרת את אזרחי המדינה ולשמור על ביטחונם. מגמות אלו מעצבות מבני כוח בחברה ומשפיעות על התודעה הציבורית.

המגמות שנסרקות:

מאבקים גלובליים: תזוזות במערך הכוחות השולטים; המשולש האסטרטגי – ארה"ב, סין ורוסיה; ערעור שליטת ישויות ותאגידי ענק; שחקנים חדשים ושינוי גבולות גזרה

מאבקים לוקליים: פוליטיקה פרסונלית; מערך פריסת התקציבים משתנה; שלטון מקומי מתחזק מול ממשל; מנהיגות נשית כוח עולה או הטעיה משספרית?

מאבקים אתיים: הטכנולוגיה חרב פיפיות; הטכנולוגיה ותעמולה פוליטית; ביטחון אישי או פרטיות?

אתגרים חינוכיים

 • פיתוח פתרונות מאובטחים
 • ייצור איזון אופטימלי בין צרכים מקומיים לבין תפיסה מערכתית לאומית של חינוך
 • הכשרת לומדים לטובת אתגרי הביטחון הלאומי

הזדמנויות חינוכיות

 • פיתוח כשירויות דרך למידת התחום הפוליטי
 • פיתוח חשיבה ביקורתית
 • פיתוח אוריינות אתית
 • חינוך לתודעה פוליטית
 • שיתופי פעולה מקומיים וגלובליים רב-תרבותיים

 

מאבקים גלובליים
 • מגמות פוליטיות
תזוזות במערך הכוחות השולטים
במהלך השנים הבאות צפויים מקורות הכוח במערכת הבין-לאומית להתרחב, להשתנות ולהתפרס באופן שונה, מעבר מעולם חד-קוטבי לעולם רב-קוטבי. כוח…
 • מגמות פוליטיות
המשולש האסטרטגי
מערכת היחסים של סין, ארצות הברית ורוסיה היא של משולש כוחות אסטרטגי.[332] ארצות הברית עדיין מחזיקה בצבא החזק והמשפיע…
 • מגמות פוליטיות
שחקנים חדשים – גבולות גזרה חדשים
סכסוכים בין מדינות והתערבויות בין-לאומיות בסכסוכים מקומיים מושכים אליהם שחקנים שהם באי-כוח מקצועיים, כגון חברות צבאיות פרטיות, האקרים וארגוני…
מאבקים לוקליים
 • מגמות פוליטיות
השלטון המקומי מתחזק והאמון בממשל נחלש
ממשלות מחוקקות חוקים ומגדירות מדיניות כדי להבטיח סדר, רווחה וביטחון לתושבים. באחריות השלטון גם לספק שירותים ציבוריים כגון כבישים,…
 • מגמות פוליטיות
מנהיגות נשית, כוח עולה או הטעיה מספרית?
הן בזירה המקומית והן בזירה העולמית, הנהגת נשים והשתתפותן בפוליטיקה מוגבלת. נשים כבוחרות אינן מיוצגות בצורה מספקת, וכך גם…
 • מגמות פוליטיות
פוליטיקה פרסונלית
ברחבי העולם מנהיגים פוליטיים צברו כוח על ידי החלשת מפלגותיהם, והפוליטיקה הדמוקרטית הופכת יותר ויותר לעניין אישי והיא משקפת…
 • מגמות פוליטיות
מערך פריסת התקציבים משתנה
היחס חוב-תוצר הוא אמת מידה המבטאת את היחס בין החוב שהממשלה מחזיקה בו לכמות הפעילות הכלכלית שהמדינה מייצרת. מדינות…
מאבקים אתיים
 • מגמות פוליטיות
הטכנולוגיה יכולה להיות גם חרב פיפיות
בשנתיים האחרונות מדינות רבות בעולם מצטרפות למרוץ בכל הקשור לבינה מלאכותית, והן מפתחות תוכניות לאומיות, מכנסות ועדות אתיקה ומקיימות…
 • מגמות פוליטיות
השפעת הטכנולוגיה על התעמולה הפוליטית
תחרויות גיאו-פוליטיות, הגידול בקישוריות הדיגיטלית הגלובלית, טכנולוגיות מידע סוחפות וטכניקות שיווק דיגיטלי, כל אלו תרמו לפתיחת זירה חדשה של…
 • מגמות פוליטיות
ביטחון אישי או פרטיות?
הכוח העצום של תאגידי הענק מופעל לא רק כלפי ממשלות וגופים ממשלתיים, אלא גם כלפי הציבור. לתאגידים בין-לאומיים יש…
מגמות בחינוך

נועדו לנצל הזדמנויות ולייצר מענה חינוכי הולם לאתגרים שמציבות מגמות ה-STEEP, דרך פיתוח עמדות וערכים להתנהגות אתית ואחראית; פיתוח יצירתיות הלומדים, כך שיוכלו להתמודד ולהשפיע לטובה על עצמם ועל סביבתם; ודרך כלים לפעלנות בכל היבט ולאורך כל החיים. היעד המרכזי של מערכת החינוך הוא שלומות (Well (being הלומד, כלומר יכולתו לשגשג ולתרום, ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים.

המגמות שנסרקות:

למידה, הוראה  והערכה: הל"ה משולבות פלטפורמות; הוראה ולמידה במיקוד אישי; טכנולוגיה תומכת לומד עצמאי; שיטות הל"ה נוספות

תכניות לימודים: מותאמות אישית; מבוססות חדשנות טכנולוגית; רב ובין-תחומיות; ממוקדות כשירויות ומיומנויות; חינוך מונע מגמות סביבתיות

תכנון, ארגון וניהול: אקולוגיית שטפי למידה; הגישה ההוליסטית בתי"ס וצוותים; למידה לאורך החיים; בתי ספר כארגונים זמישים; הלומד במרכז

תשתיות טכנולוגיות ופיזיות: תשתיות פעילות ולמידה טכנולוגית; מרחבי פעילות גופנית; עיצוב מרחבי למידה עתידיים; אקו-סיסטם וקהילות לומדות.

אתגרים חינוכיים

 • פיקוח על מסדי הנתונים של הלומדים
 • הטמעת מערכות דיגיטליות במוסדות החינוך
 • פיתוח מנהיגות ניהולית חינוכית
 • גידול במעורבות בעלי עניין
 • צורך במקצועות חדשים בצוות הבית ספרי
 • תפיסת ה"הוראה" כקריירה לזמן מוגבל

הזדמנויות חינוכיות

 • שזירת אקו-סיסטם חינוכי במרחבי החיים
 • הטמעת חיבוריות בין אדם למכונה
 • צמצום התנהגויות חוסמות אנטי שבירות בארגונים חינוכיים
 • פיתוח מערכות תמיכה להבטחת שלומות של לומדים, הורים ומורים
 • העצמת בתי הספר וקידום חדשנות ושינוי

 

למידה הוראה והערכה
 • מגמות חינוכיות
הוראה, למידה והערכה משולבות פלטפורמות
כאשר פרץ הגל הראשון של מגפת הקורונה, התקשו צוותי החינוך לעבור ממודל של הוראה בכיתה למודל דיגיטלי. אמנם המעבר…
 • מגמות חינוכיות
הוראה ולמידה במיקוד אישי
ננו-למידה  (Nanolearning) – עידן המידע הביא עמו ירידה בהיקף הקשב ועלייה בעייפות המסך. מוח האדם מופגז בהתראות והודעות מסיחות…
 • מגמות חינוכיות
טכנולוגיה תומכת לומד עצמאי
הוראה דרך מאמני הדרכה – בישראל, כמו בארה"ב ומדינות רבות בעולם, קיים מחסור במורים[438] בשל מחסור בסטודנטים להוראה, ושחיקה…
 • מגמות חינוכיות
שיטות נוספות של הוראה, למידה והערכה
שיטות למידה נוספות: למידה מכוונת עצמית מאפשרת ללומד ללמוד באופן עצמאי ולנהל את למידתו. מיומנויות למידה הנבנות בתהליך של…
תוכניות לימודים
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים מותאמות אישית
מגמת הפרסונליזציה מניעה מעבר הדרגתי לתוכניות לימודים המותאמות אישית למאפייניו, ליכולותיו ולרצונותיו של כל לומד. כל לומד צריך "להחזיק"…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים מבוססות חדשנות טכנולוגית
למידה המשלבת פלטפורמות טכנולוגיות מבוססת על חדשנות טכנולוגית ועל גישה פתוחה, חופשית וזולה. זו למידה תואמת הקשר ויש לה…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים רב-תחומיות ובין-תחומיות
למידה בין-תחומית[472]  (אינטר-דיסציפלינרית) משלבת בין מספר תחומי דעת בדרך של חקירה ומחקר לשם פיצוח אתגרים, תיאוריות ורעיונות גדולים המחברים…
 • מגמות חינוכיות
תוכניות לימודים ממוקדות כשירויות ומיומנויות
כשירויות ומיומנויות הן היכולות שיש לאדם הנסמכות על הידע והניסיון העומדים לרשותו לבצע פעולות בצורה אחראית להשגת מטרה. כשירויות…
 • מגמות חינוכיות
חינוך מונע מגמות סביבתיות
כאמור, מגמות עולמיות משפיעות על החינוך, ומכאן הצורך ביצירת תוכניות לימוד חדשות. ביטוי לצורך זה בחינוך עדכני ורלוונטי היא…
תכנון ארגון וניהול
 • מגמות חינוכיות
אקולוגיית שטפי למידה
היא פרדיגמת למידה חלופית[480] לפרדיגמת הלמידה הקיימת, המבוססת על מוסדות חינוך (בתי ספר, מכללות, אוניברסיטאות), ששימשו עד כה כשער…
 • מגמות חינוכיות
הגישה ההוליסטית – בתי ספר וצוותים בריאים
בשנה האחרונה, על רקע מגפת הקורונה, עלתה שאלה המכוונת אל מנהלי מוסדות החינוך: איך להפוך את מבני בית הספר…
 • מגמות חינוכיות
הלמידה לאורך החיים (Long Life Learning – LLL)
למידה לאורך החיים היא צורה של חינוך עצמי יזום המתמקד בהתפתחות אישית. בין שהמוטיבציה היא מרדף אחר אינטרסים ותשוקות…
 • מגמות חינוכיות
בתי הספר הופכים לארגונים זמישים
בתי ספר נדרשים לקיים תהליכי הסתגלות ושיפור מתמידים כדי לתת מענה לאתגרי המציאות המשתנה.[492] לשם כך יש לאפשר התארגנויות…
 • מגמות חינוכיות
הלומד במרכז
הלומד הוא יחידת המידה המרכזית שתעמוד במרכז התכנון הבית ספרי במקום הכיתה או השכבה. בהתאם לכך תיושם גישת למידה…
תשתיות טכנולוגיות ופיזיות
 • מגמות חינוכיות
תכנון תשתיות, פעילות ולמידה דרך טכנולוגיה
בית ספר, כארגון מודרני, נדרש לתהליכי תכנון ותזמון מורכבים, לתשתית ICT (Information Communication Technology) אמינה ולתמיכה דיגיטלית מקצועית. התשתית…
 • מגמות חינוכיות
מרחבי פעילות גופנית במוסדות החינוך
עם התגברות השימוש בלמידה ובהוראה מקוונת, ונוכח תופעת הסגרים החוזרים ונשנים, הריחוק החברתי ויתר ההגבלות שהביאה עימה מגפת הקורונה,…
 • מגמות חינוכיות
עיצוב מרחבי למידה עתידיים (Future Learning Spaces, FLS)
ההתפתחויות הטכנולוגיות שנסקרו לעיל משפיעות מטבע הדברים על יצירת מרחבי למידה פיזיים ווירטואליים חדשים, שיתמכו את הזדמנויות הלמידה שמאפשרות…
 • מגמות חינוכיות
מערכת החינוך כאקו-סיסטם לקהילות לומדות
קהילה לומדת מהווה סביבת למידה המייצרת הזדמנויות למידה שיתופית מתקדמות, הנתמכות במרחבים פיסיים ודיגיטליים, והמשלבות טכנולוגיה, תרבות לומדת וזהות…

איך יראה העתיד?

תרחישים

תרחישים הם סיפורים המגוללים התרחשות עתידית משוערת – הם אינם תחזיות אלא תיאורים סבירים של מה שיכול לקרות, בהתבסס על מנהגים, אירועים ומגמות. תרחישים מסייעים בבחירת אסטרטגיות עתידיות, חושפים אי-ודאות, מפתחים חשיבה רוחבית ומקדמים תהליכי למידה, כך שהם הופכים לחלק ממכלול תהליך התכנון.

התרחישים שמוצגים בספר עוסקים באופן שבו הסביבה העתידית עשויה להתפתח, בהקשר לארגונים ולתחומי עיסוק,  ובהיבטים של בריאות ומצב חברתי, תוך  הדגשת שני קצוות הרצף האפשריים בהתמודדות עם משבר האקלים:  עולם המכיר בצורך בשינוי ומשקם את הנזקים שגרם להם, לעומת עולם הממשיך לנהוג בחוסר אחריות ושפניו לכליה.

שני תרחישים נוספים עוסקים בהיבט החינוכי, במיקוד במבנה בית הספר ובלמידה ובתהליכי השכלה, ומתנהלים על הרצף שבין המבנה הנוכחי ועד לשיבושו המוחלט/היעלמותו בפועל.

איך מתמודדים עם זה?

מודל ארגון מורכב מסתגל ומודל פמ"ע
ארגון מורכב מסתגל

ארגוני חינוך, בכל הרבדים של מערכת החינוך, נדרשים לתפקוד אנטי-שביר כדי לספק חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה, ומודל ארגון מורכב מסתגל מסייע להם להיערך ולתפקד כך.

מהו ארגון חינוך אנטי שביר?

ארגון שמתקיים בו ביזור סמכויות; ארגון זמיש, שמגיב במהירות ובגמישות לאתגרים ולהזדמנויות; ארגון שמשקיע בחקר ובהבנה של המציאות הפנים והחוץ ארגונית, שמגדיר עתיד רצוי, נערך אליו בהווה ונותן מענים רלוונטיים שמסייעים לו לצמוח גם במציאות משתנה; ארגון שפועל במגוון דרכי פעולה להשגת מטרותיו, וכך מגן על עצמו מפני כשל תפקודי; ארגון יעיל הממצה באופן מיטבי את התבונה והמשאבים של כלל בעלי העניין; וארגון אטרקטיבי, שבעלי העניין סביבו מקבלים הזדמנות למימוש יכולותיהם ושאיפותיהם.

 

המודל כולל ארבעה מרכיבים בעלי זיקות הדדיות: המציאות המורכבת והמשתנה (VUCA, STEEP) מצפן ארגוני (המגדיר ומשקף באופן שלם, עקבי וברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית), בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים (דרך גמישות תפעולית של בעלי עניין בכל רובדי הארגון), ואקו-סיסטם תומך ומאפשר (בהקשר של מדיניות, תוכניות לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים לבעלי העניין, תרבות ארגונית, ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות).

 

 

בהתאם למאפיינים אלו, מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל נדרשת להכיל מורכבות, דואליות ופרדוקסים, לפעול באומץ, להעצים בעלי עניין ולבזר סמכויות, ולקבל החלטות באופן מהיר, אפקטיבי ועקבי. על הארגון להתנהל כמערכת פתוחה, המקבלת בברכה שיתופי פעולה פורמאליים ובלתי פורמליים.

יישום המודל יכול להיות הדרגתי וספירלי, באמצעות מודל הבשלות – כלי לאבחון עצמי של רמת היישום הנוכחית של התפיסה בארגון החינוך ולבחירת צעדי התקדמות הדרגתיים; ותבנית יוזמה – כלי לתכנון צעדי ההתקדמות שנבחרו.  בסיום החלק הזה מופיעות דוגמאות ליישומים של תפיסת ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך.

מודל הפמ"ע (פדגוגיה מוטת עתיד)

מודל לעיצוב חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. המודל נוסה ויושם בהצלחה במוסדות חינוך, ותוקף בתקופת מגיפת הקורונה.

פמ"ע היא מסגרת תפיסתית ותהליכית לעיצוב עתיד חינוכי במציאות מורכבת ומשתנה. מטרת החינוך לפי תפיסה זו, היא פיתוח לומד פעלן (Co-Agency ו-Agency), שיכול להגדיר מטרות ולפעול באופן יזום, עצמאי, נחוש ואחראי להשגתן, ושיכול לעצב ולנהל את השלומות (Well Being) האישית והקהילתית שלו בכל ממדי החיים. ניהול שלומות דורש מהלומד לרכוש מגוון של כשירויות, הכוללות ידע, מיומנויות, ערכים וגישות.

כדי ליישם את המודל, נדרשים ארגוני החינוך לששה עקרונות פעולה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי. יישום העקרונות הללו יעצב את הפרקטיקות הפדגוגיות והארגוניות שיפעילו ארגוני החינוך.

המודל פתוח להתאמה לייחודיות של כל ארגון חינוך – השימוש בו מתחיל באבחון ומיפוי רמות הבשלות הארגוניות אל מול כל אחד מעקרונות הפמ"ע; ממשיך בתכנון ובחירת ההתקדמות במודל הבשלות; ומסתיים בעיצוב מפורט של כל אחד מצעדי ההתקדמות שנבחרו.

מהדורה 4.0 של המודל, מעמיקה ומרחיבה את התפיסה בהיבטים הבאים: הצגה במודל גרפי חדש, שלם ומדויק יותר; שילוב עם מרכיבי תפיסת הפדגוגיה הלאומית; הרחבת מרכיבים שונים; והנגשה באתר ייעודי חדש, שיעודכן באופן שוטף.

תכל'ס – מה לעשות?

המלצות

ההמלצות מבוססות על זיהוי ההשלכות, האתגרים וההזדמנויות של המגמות על מערכת החינוך, ומתייחסות ליעדי משרד החינוך:

 • תפיסת הארגוןיישום הדרגתי, מערכתי ורב שנתי של תפיסת ארגון חינוך מורכב מסתגל במערכת החינוך
 • שילוב טכנולוגיותהנעת מהלך אסטרטגי, אינטגרטיבי ורב שנתי של שילוב טכנולוגיות וחינוך (כולל בינה מלאכותית)
 • לימודי קיימותפיתוח תוכנית לימודים בתחום הקיימות, הכוללת חינוך ערכי ומעשי מכיתה א' ועד י"ב בכלל בתי הספר
 • מרכז קהילתייישום מודלים חדשים של ארגוני חינוך – בית הספר כמרכז קהילתי
 • הון אנושיהתאמת ניהול ההון האנושי בחינוך למאה ה-21 – גיוס ושימור מנהיגות חינוכית וצוותי הוראה איכותיים, הוספת מקצועות נדרשים, ותגמול נאות מבוסס יעדים והערכת ביצוע
 • בכל עת ובכל מקוםיישום פדגוגיות חדשניות בלמידה בכל עת ובכל מקום, כולל: למידה מעורבת, חשיבה חישובית, למידה התנסותית למידה מגולמת, רב אוריינות, הוראה מבוססת דיון ומשחוק
 • למידה לאורך החיים (LLL)יישום תפיסת למידה לאורך החיים, ומיקוד בפיתוח מקצועי של קריירת ההוראה
 • התאמה אישיתקידום תוכניות ללמידה בהתאמה אישית (פרסונליזציה) ופיתוח יכולת הבחירה
 • פדגוגיה מוטת עתידיישום תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד במערכת החינוך, לתכנון ועיצוב עתיד חינוכי רצוי
 • חשיבה מערכתיתישום מיומנויות חשיבה מערכתית וחשיבת עתיד ארגונית, שיסייעו למנהלים לתכנן ולחולל שינויים ארגוניים
 • מיומנויות עתידיישום מיומנויות חשיבה מערכתית וחשיבת עתיד ארגונית, שיסייעו למנהלים לתכנן ולחולל שינויים ארגוניים
 • מסלולי צמיחהיישום מסלולי צמיחה אישיים מבוססי פדגוגיה של חשיבת עתיד, כולל חקר ועיצוב עתיד אישי, ותכנון תוכנית פעולה להשגתו
 • ארגונים בני קיימאתוכנית לימודים פיתוח תפיסה של בתי ספר כארגונים בני קיימא המקטינים את הפגיעה בסביבה, ומיישמים מדיניות סביבתית-חברתית המדגישה אכפתיות, שותפות ודאגה לקהילה ולסביבה, בהווה ובעתיד
 • תוכנית לימודיםפיתוח תפיסה תוכנית לימודים ממוקדת כשירויות, מיומנויות וערכים
 • שלומות תלמידיםפיתוח יכולת, מודעות ואוריינטציה של מורים לשלומות התלמידים, כולל התייחסות להיבטי ה-SEL ופיתוח קשרי חניכה, ליווי ותמיכה בין המורים ללומדים
 • פעלתנות לומדיםפיתוח יכולת, מודעות ואוריינטציה של המורים לפעלנות לומדים (Agency) ופעלנות משותפת וקולקטיבית (Co-Agency)

ומה בהמשך...

סיכום

כדי להכין עצמנו לחינוך העתידי, עלינו לזהות את האתגרים וההזדמנויות שעימם יש להתמודד בעת התאמת החינוך למציאות המשתנה, לסמן עתיד רצוי, ולהתחיל לפעול על מנת לממשו. עיצוב עתיד רצוי, אישי וארגוני, יכול להתבצע ביעילות על בסיס מודלים ארגוניים מערכתיים, כגון ארגון חינוך מורכב מסתגל, ומודלים פדגוגיים מערכתיים כגון פדגוגיה מוטת עתיד.   

מערך המחקר באגף המו״פ ממשיך לחקור, לעדכן  ולהנגיש את תחום חשיבת העתיד. אנו זקוקים ומעוניינים בשיח מתמיד איתכם, קהל הקוראים שלנו, המעצב ומוביל את העשייה החינוכית בארץ.

המהדורה הבאה שלנו צפויה להמשיך ולהתבונן על המציאות המשתנה, כולל מגמותיה העדכניות, ולהציע תרחישים והמלצות הנגזרים ממנה. היא תרחיב את תפיסת הפמ"ע בהיבטים פדגוגיים של הקניית מיומנויות וערכים ועיצוב מחדש של ההוראה, תציג דגמים של ארגוני חינוך רדיקליים המיישמים את תפיסת ארגון מורכב מסתגל, ותוסיף ממדים נוספים בנושא של שילוב טכנולוגיה בחינוך, תוך התייחסות להשגת יעדי השלומות וקידום הפעלנות.

ונסיים, כמו תמיד: קחו ועשו זאת לשלכם!

נספחים

מילון מונחים – לצפייה לחצו

אתר המכון לחקר עתידים – לצפייה לחצו

מה במגמה? – לצפייה לחצו