סקופ חשיבה עיצובית

א-סינכרוני
על הקורס:

קישורים ומידע על המתודה המתארת את מכלול הפעולות המתיימות בתהליך עיצוב ופיתוח של פתרונות חדשניים

קישור למגזין 

שם המרצה:
מגזין מבית מו"פ וסירטון טד על הנושא
פורמט:
מאמרים לקריאה בפורמט ידידותי וסירטון
מידע נוסף: