רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אילנה מויאל

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

212118

עוזיאל, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילנה מויאל

סמל מוסד:

212118

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
עוזיאל שואף להיות עבור כל תלמידה ותלמיד בית המשלב תורה וחדשנות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תורתנו תורת חיים ואנו מצווים לדעת את ה' בכל מעשינו ובכל דרכינו, ככתוב: "בכל דרכיך דעהו".

2

"כאן ביתי…" – טיפוח אקלים בית ספרי חיובי.

3

"השמיים הם הגבול" – לכל ילד היכולת לחלום, להגשים את חלומותיו ולהשתתף ביצירת עולם טוב יותר. את חלומותיו ולהשתתף ביצירת עולם טוב יותר.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב בין תחומי של כל מקצועות הלמידה עם ערכי היהדות, התנ"ך ועולם ההלכה.
2

מהלך רשותי ארגוני

קידום מגוון פעילויות חווייתיות המאפשרות הוראה-למידה "מחוץ לקופסא".
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מרחבי למידה מגוונים הנותנים מענה אישי לצורכי כל ילד, ומפתחים את יכולותיו המיוחדות.
4

מהלך רשות

העצמת הקשר האישי, לבבי ואוהב, בין התלמידים, ההורים והמורים, בשלל פעילויות.
5

מהלך רשותי נוסף

שילוב טכנולוגיה בלמידה ובמרחבים חדשניים.