רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

דר' דביר שלומי

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

144683

עירוני א', מודיעין

שם מנהל/ת ביה"ס:

דר' דביר שלומי

סמל מוסד:

144683

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
המחויבות שלנו היא להבטיח את השמי"ם וגם לקיים, שמבוססת על תפישתנו החינוכית, לאפשר לבני אדם להגיע למיטבם, ומעוגנת בארבעה ערכי ליבה המנחים את פועלנו: שותפות, מנהיגות, יוזמה, חדשנות, מצויינות (שמי"ם)
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אנו מציעים מגוון מסלולים ייחודיים על -אזוריים באומנויות הבמה, מסלול מחוננים, וכדורסל בנים

2

אנו פועלים לחיזוק היצירתיות, הכישורים והמסוגלות האישית של הפרט המזמנים הגשמה עצמית ותרומה לחברה.

3

אנו מאמינים במסוגלות האישית של הפרט לממש את כישוריו ויכולותיו, רואים לנגד עינינו את הפרט כגורם משפיע ובעל כוח לחולל שינוי לקידום הטוב בסביבתו.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ערך מוסף עבור תלמידנו:
✔ חווית למידה המשלבת לימודי אומנות, לצד לימודי מדעים והומניסטיקה ברמה גבוהה המושתתים על חינוך ערכי – חברתי.
✔ השתלבות בוגרי מגמת מוסיקה לשנה ב' בבית הספר הגבוה למוסיקה ""רימון"".
✔ מיקוד באיתור ומימוש כישורים אישיים
2

מהלך רשותי ארגוני

מודל פדגוגי הוליסטי ייחודי בעיר:
מגמות ומסלולי התמחות ייחודיים החל מכיתה ז' והמשכיותם בחטיבה העליונה:

✔ מגמות על אזוריות למחול, מוסיקה וכדורסל בנים.
✔ מסלול כיתת מחוננים
✔ ""שאר רוח"" תכנית העשרה למצטיינים בתחום ההומניסטיקה
✔ תכנית עמ""ט מכיתה ז'-י""ב (פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב והנדסת תוכנה)
3

מהלך רשותי קהילתי

מסוגלות אישית לפני הכל!
שילוב תלמידים ממגוון יכולות, כישורים, ותחומי עניין בכיתות עם מסלולי התמחות מגוונים הכוללים תכניות העשרה:
✔ מסגרות תמיכה לקידום תלמידים כמו מל""א, כיתות מב""ר, מב""ט וכן כיתות תקשורת/חינוך מיוחד ומענים
ייחודיים לתלמידי שילוב בכיתות.
✔ מסלול עתודה מדעית טכנולוגית
4

מהלך רשות

הובלה פדגוגית ממוקדת ערכים של שמי""ם:
✔ הובלת רוח מנהיגות מונחית ערכים הבאה לידי ביטוי בניהול ובתכנית עבודה שנתית.
✔ ""בשביל הערכים"" – תכנית מובנית לשילוב והטמעת ערכים בתחומי הדעת הנלמדים.
✔ הוראה רב תחומית מבוססת רעיון מרכזי (תמה) בכל שכבת גיל.
5

מהלך רשותי נוסף

הובלת רוח של מנהיגות ומעורבות בקהילה
✔ תרבות ארגונית מעודדת ומעצימה יחסי גומלין והדדיות עם הקהילה המבוססת על תהליכים פדגוגיים
ממוקדי תהליך ותוצאה לטובת כלל קהילת בית הספר.
✔ העצמת הצוות החינוכי ופיתוח יוזמות בשיתוף הנהגת הורים כגורם שינוי משמעותי.