רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

מחמוד יונס

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

318337

עראק אל שבאב, אום אל-פחם

שם מנהל/ת ביה"ס:

מחמוד יונס

סמל מוסד:

318337

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי אחריות אישית-קהילתית, מימוש עצמי ומובילות אישית-חברתית יובילו לאדם המשפיע על סביבתו, המצליח לבטא את היכולות והכישורים שלו ולייצר תקשורת חיובית בקהילתו כך שיאפשרו השתלבות מוצלחת בחברה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תקשורת – יצירת הזדמנויות לשיח ולהבעת עמדה אישית, הצגת טיעון, הסבר והדגמה. זימון מגוון ערוצים לביטוי ולהבעה עצמית כגון: דיבור, כתיבה, יצירה, תנועה.

2

מודעות אישית וקביעת יעדים – מתן משוב המכוון תלמיד להתבוננות מטה קוגניטיבית על תהליך הלמידה והחשיבה שלו

3

השתתפות התלמידים – מתן אפשרות למילוי תפקידים ומשימות שונות ע"י התלמיד במסגרת החינוכית בהתאם לבחירתו ולתחומי החוזק שלו
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ארגון תכני הלימוד על פי יסודות מארגנים באופן המשקף הן את טיפוח מיומנויות התקשורת והן את צרכי הפרט והכלל, כך שיסייע ללומד בראיית התמונה השלמה ויאפשר לו להפנים ולזהות תופעה בהקשר רחב יותר.
2

מהלך רשותי ארגוני

התאמת מרחבי למידה המקדמים שיח ופיתוח מיומנויות תקשורת
3

מהלך רשותי קהילתי

קיום מפגשים קבוצתיים ופרטניים עם ההורים בבית הספר לטובת חיזוק השפה המשותפת ומאפייני התקשורת הבית ספרית.
4

מהלך רשות

קידום יעדים אישיים של התלמיד בבית, תוך הנחיה וליווי של הצוות הרב-מקצועי.
5

מהלך רשותי נוסף

קיום תהליכי הערכה מעצבת ומסכמת בשיתוף עם התלמידים וההורים.