פרויקט חינוך 2030
של ה-OECD

ערכת מידע בעברית

החומרים שלפניכם כוללים חומרי רקע ותרגומים שנאספו בפעילות שנעשתה בשנים
האחרונות 
באגף מו"פ ניסויים ויוזמות עם פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD.

פיתוח כשירויות

ציפייה, פעולה והתבוננות - AAR

קבוצות עבודה נושאיות (תמטיות) מהן?
הקמת קבוצות עבודה נושאיות

2019

עיצוב מצפן ההוראה

עבודה שנעשתה עד כה
בקבוצת עבודה נושאית 1

לקראת עיצוב מצפן ההוראה

סיכום לקראת הכנס בירושלים

חומרי OECD מתוך הסק;ופ