פילוסופיה של החינוך

סינכרוני
פירוט על הקורס:
הכרות עם עקרונות המייחדים תפיסות פילוסופיות בחינוך מובילות כאמצעי לתכנון ולשילוב בפיתוח תוצרים ותפיסות של חדשנות חינוכית.
שם המרצה:
ד"ר שחף גל
על המרצה:
מה יוצא לי מזה?

התנסות בפיתוח חדשנות חינוכית שמביאה לידי ביטוי עקרונות של תפיסה פילוסופית בחינוך.