פיתוח הזהות הבית ספרית מרעיון לפעולה

מה בסדנא?
בסדנא זו תלמדו כלי מארגן פרקטי ומודל יישומי מעולם השיווק שיסייעו לכם לפתח מהלכים מבוססי הזהות הייחודית של בית הספר.

הסדנא פותחה על ידי: רויטל שני וכוכבית פלודה, מרחבי חינוך, אגף מו"פ.
הקלטת הסדנא