פיתוח פדגוגי מוטה עתיד

מה בסדנא?
בסדנא זו תלמדו כיצד אי-פורמליות ותמורתיות מרחיבים את יכולות הפיתוח והיישום הפדגוגי.

הסדנא פותחה על ידי: ריבי ארצי, מנהלת מחלקת המחקר, אגף מו"פ.
הקלטת הסדנא