פיתוח קשב אינטואיטיבי

סינכרוני
פירוט על הקורס:
המהלך ההתנסותי הזה מיועד למי שאינו חושש לאתגר את תפיסתו על העולם, על הזמן, על מטרת הקיום ועל עצמם. זוהי טעימה קטנה ממהלך יותר נרחב של התקנת הכרה מכנסת המאפשרת להבין ולהשתלב במציאות החדשה.
שם המרצה:
עדית קמחי
על המרצה:
מה יוצא לי מזה?

שינוי תפיסתי תודעתי : מהו ההבדל בין אינסטינקט לאינטואיציה? מהי מטרתה של האינטואיציה ולשם מה נוכל להגביר אותה? המעבר מתיקוף חיצוני לפנימי.