שם בית הספר:
פסג"ה אשדוד
תמיכה במנהיגות המקומית ליצירת סביבה בית ספרית תומכת, מעצימה ומאפשרת.
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בימים אלה, המלווים במציאות תנודתית, בחוסר וודאות ומורכבות רגשית הנובעת מלחץ ושחיקה, נדרש הארגון לשמור על חוסן ויכולת עמידות. כדי ליצור חוסן ארגוני, יש לחזק את המנהיגות המקומית הבית ספרית, כך שתוכל להכיל את המציאות המורכבת, תתווה חזון ומדיניות ותנווט לפיהם, תגן על א.נשי החינוך מלחצים חיצוניים, תתמוך ותקדם, תוך הזרמת אנרגיה חיובית וקידום מוטיבציה אוטונומית. לאור כל זאת, האתגר המונח לפתחנו הינו כיצד יוכל מרכז פסג"ה עירוני, לתמוך במנהיגות המקומית (מנהלים, סגנים, בעלי תפקידים), כך שתיצור סביבה בית ספרית תומכת, מעצימה ומאפשרת?

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מנגנון ההפעלה יכלול סל כלים ומנגנוני תמיכה לפיתוח חוסן אישי, ניהולי, ארגוני ומערכתי, המתבססים על עקרונות ה- SEL (למידה רגשית חברתית) במנהיגות. בחרנו במספר מרכיביSEL  מובילים, אשר מיקוד בהם יוכל לדעתנו לפתח תחושת חוסן בקרב המנהיגות: חיזוק מודעות עצמית (על פי רכיבי ה- SEL), ניהול עצמי (הכולל וויסות עצמי), ניהול מערכות יחסים.

סל הכלים אותם ננגיש כולל:

בנוסף, כמרכז פסג"ה עירוני, נציע ליווי קבוצתי ופרטני לבעלי התפקידים מהמנהיגות המקומית, כתמיכה בחוסן האישי והמקצועי וברכיבי ה- SEL  שנבחרו לעיל.

מהלך 1: הנגשת התפישה: מהו ארגון בלתי שביר? כיצד ניתן לפתח ארגון בעל חוסן במציאות ה- VUCA?  הנגשת התפישה תיעשה בסביבה המקוונת שנפתחה באתר פסג"ה אשדוד, ועוסקת בפיתוח מנהיגות VIP. קישור לאתר

מהלך 2: חשיפת המענים לבעלי העניין, מיפוי ואיתור מוסדות חינוך המעוניינים בתמיכה, ליווי והנגשת כלים.

מהלך 3: ליווי קבוצתי בקהילת המנהיגות המקומית.

מהלך 4: ליווי פרטני של בעלי תפקידים בפיצוח אתגרים ומתן מענים.

מהלך 5: הפקת תובנות והערכת התהליך

תעודת זהות
שם בית הספר:
פסג"ה אשדוד
סמל מוסד:
616847
שם המנהל/ת:
אילנית אלחלו
חברי צוות פיתוח:
איריס אלבז
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: