רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורית כוכבי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

417246

פרחי המדע, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורית כוכבי

סמל מוסד:

417246

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בהצמחת לומדים עצמאיים, שמפתחים את מגוון האינטליגנציות הטמונות בהם כאמצעי לקידום ההישגים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים. זאת באמצעות למידה חווייתית ומשמעותית ששמה דגש על חקר והתנסות בסביבות למידה חוץ כיתתיות מסקרנות
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיבוריות שיתופי פעולה

2

פרקטיקות הוראה

3

עצמאות בלמידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שימוש בסביבות עבודה פורמליות ואי פורמליות/דיאלוג תמידי של תהליכי שיח צוות מדעים מוביל יוזמה "הבוסתן" כמרחב פיזי לתהליכי למידה בהלימה לייחודיות
2

מהלך רשותי ארגוני

יצירת הזדמנויות והכוונת הלומד ללמידה אי פורמלית/ניסוח עקרונות למידה למרחב ה"בוסתן"
3

מהלך רשותי קהילתי

דיונים רפלקטיביים
4

מהלך רשות

יוזמה "הבוסתן"- יוזמה של צוות מדעים- כמרחב פיזי לתהליכי למידה
5

מהלך רשותי נוסף

יישום עקרונות ללמידת חקר וקיום מפגשים וסדנאות לחשיבה ועבודה של צוות ג'